( KORONA COVİD-19) BULUNDUĞUMUZ SÜREÇTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE GELİŞMELER

14.3.2020, 13:54'de eklendi
( KORONA COVİD-19) BULUNDUĞUMUZ SÜREÇTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE GELİŞMELER

(12 Mart 2020)  kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarına kısıtlama getirildi. Üst yönetici, Vali ya da bakan iznine tabi kılındı.

 

(13 Mart 2020) kronik hastalar, hamileler, ve engelli durumundaki kamu çalışanları 16 Mart 2020 itibari ile 12 gün idari izinli sayıldı.

 

(14 Mart 2020) Dış ülkeden gelen yolcu girişlerine (Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda) izin verilmeyecek kararı çıktı.

 

(14 Mart 2020) ilköğretim seviyesinde çocuğu olan annelere (aynı sürelerde 16 Marta 2020 den 12 gün sonrasına kadar) yıllık izin verildi. Eğer yıllık izin kalmadı ise mazeret izni verildi.

 • Raporlu ilaç kullananların rapor süreleri dolmuş olsa dahi, Haziran 2020’ye kadar rapor geçerli sayılacaktır. Rapora binaen reçete almak için sağlık kurumuna gitmeksizin ilaçlarını alabilmeleri kolaylaştırıldı.
 • Yurtdışından gelenler için 14 gün evlerinde, mesaiye denk gelen günleri idari izinli sayılmaları kararı verildi.
 • HSK tarafından tutuklu soruşturma ve kovuşturmaları ile acil sayılabilecek haller hariç, duruşma ve keşiflerin durdurulması kararı verdi.
 • Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı genelgesi kapsamında Cumhurbaşkanlığımızın uygun görmüş olduğu İdari izinler Sağlık Bakanlığı personeli için       (evlilik, ölüm, analık, hastalık, refakat izinleri hariç ) kapsam dışıdır. Sağlık Bakanlığı tüm personelinin izinlerini iptal ederek göreve çağırmıştır.

 

DİKKAT EDİLECEKLER

 • Belirtileri görülmesi halinde 184 sabim ile iletişime geçilmesi
 • İzin süreleri içerisinde birçok insanın bir araya geldiği ortamlardan özellikle kaçınılması.
 • Hijyen konusunda daha dikkatli davranılması.
 • Sosyal faaliyetlerin birçok kurumda belli süre sonrasına kadar iptali kararına saygılı olunması.
 • İzin sürelerinin tatil olarak algılanmaması.
 • Özellikle 50-55 yaş üzeri olanlar ve üstte hassas dezavantajlı grupların çok daha dikkatli, genelde temastan kaçınması.
 • Yurtdışından gelen kişiler ile testten geçmesinden sonra iletişim kurulması yada 14 günlük karantina süresinden sonra iletişim kurulmalı.
 • Çoklu insan topluluklarının zaruri (MSB, TSK, EGM, TBMM, SGK, JGK) bir araya geldiği yerlerde, tüm uyarılara hassasiyetle riayet edilmesi.
 • Sterilizasyon kurallarına kayıtsız uyulması vb.

 

Hassasiyetlere saygı duyulması gerekmektedir. Dünya üzerinde 145 ülke üzerinde varlığı tespit edilmiş, güncel hali 5500 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olmuş (covid-19) Korona virüsüne karşı önerilere ve kurallara disiplinli yaklaşılmasını sağlamak görevimizdir.

 

Acılı ve kederli sonuçlardan  uzak durabilmek için, birçok ülke birbiri ile  hava ve demiryolu ulaşımına kapanmıştır. Dolayısı ile konuya kayıplar yaşamamak adına dikkatli yaklaşılması rica edilmektedir.  Sağlıklı günler diliyoruz.

 

SİME-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulu

Yazılım &Tasarım OMEDYA