5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ

5.12.2017, 09:23'de eklendi
5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ
5 ARALIK DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜKadın hakları, kadınların erkeklerle eşit olarak sahip olmuş olduğu sosyoekonomik, siyasi ve yasal haklarının tamamına verilen addır (Yaşam hakkı, eğitim hakkı, işgücü hakkı, seçme-seçilme hakkı vb.). Bununla dünya üzerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin, cinsiyete dayalı ayrım yapılmaksızın her insanın eşit ve hür olduğu belirtilmektedir.
Türk tarihinde kadın haklarının önemini vurgulayıp bu konuda fark yaratan lider Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’tür. 31 Ocak 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’de yapmış olduğu konuşmasında söylediği şu sözler ile kadın hakları konusunda ne kadar kararlı olduğu görülmektedir: “ Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmekle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun sonucudur. Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken öteki uzvu atalette olursa, o toplum felce uğramış demektir. Bizim toplumumuz için ilim ve fen lüzumlu ise, bunları aynı derecede hem erkek ve hem de kadınlarımızın elde etmeleri gerekir. Bundan dolayı kadınlarımız ilim ve fen sahibi olacaklar ve erkeklerin geçtikleri bütün öğretim basamaklarından geçeceklerdir. Kadınlar toplum yaşamında erkeklerle birlikte yürüyerek birbirinin yardımcısı ve destekçisi olacaklardır. “ Bu sözlerden anlaşılacağı üzere bir toplumun gelişmesindeki en önemli etmen kadınların gelişmesi ve kadın-erkek eşitliğiyle kadın haklarının korunmasıdır.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu kararlı tutumuyla birlikte 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı ile değişim başlamış olur. Daha sonrasında 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretimde düzenlemelerin yapılması, 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile yasalar önünde kadın-erkek eşitliğinin sağlanması, 1930 yılında kadına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınması ile kadının siyasal haklarını sağlamadaki ilk adımın atılması, 1933 yılında Türk kadınına Köy İhtiyar Heyetlerine ve Muhtarlığa seçme ve seçilme hakkı tanınması ve nihai sonla 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınına milletvekili seçimleri için 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı tanınması şeklinde kadın haklarına yönelik gelişmeler yaşanmıştır.
O dönemde henüz birçok gelişmiş ülkede kadınlar bu haklara sahip olamamışken Türk kadını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öngörüsü ve kararlılığıyla siyasal haklarına kavuşmuştur.
Türk kadınının milletvekili seçme ve seçilme hakkına kavuştuğu 5 Aralık tarihi Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın hakları konusunda bütün kararlılığı ve uğraşlarıyla birçok gelişmiş ülkenin kadınlarından daha önce elde ettiğimiz haklarımıza rağmen günümüzde gelinen son noktada her alanda kadın-erkek eşitliğinden söz etmek pek mümkün olmamaktadır. Kadın cinayetleri, çocuk yaşta evlilik, cinsel istismar, eğitim hakkından yoksun bırakılma, çalışma hakkının elinden alınması ülkemizin kadın hakları konusunda başlıca sorunlarını oluşturmaktadır. Bu sorunların elbirliği ile giderildiği, yasalarda belirtilen kadın-erkek eşitliğinin fiili eşitliğe yani gerçek hayatta her alanda kadın-erkek eşitliğine dönüştüğü günleri hep birlikte görebilmek dileğiyle...
5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günümüz kutlu olsun...

Arzu YILMAZOĞLU DOĞAN
SİME-SEN Kadınlar Komisyonu Başkanı

Yazılım &Tasarım OMEDYA