AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ SAYIN MEHMET MUŞ'A TALEPLERİMİZ İLETİLDİ

7.3.2018, 18:51'de eklendi
AK PARTİ GRUP BAŞKAN VEKİLİ SAYIN MEHMET MUŞ'A TALEPLERİMİZ İLETİLDİ
         Sivil Memurlar Sendikası olarak üyelerimizin her ortamda temsili, hak ve menfaatleri doğrultusunda Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanvekili Sayın Mehmet Muş' a SİME-SEN’in taleplerini içeren dosya sunumu yapılmıştır.

          Sivil Memurlar Sendikası Genel Başkanı Serdar DURSUN, Genel Başkan Yardımcılarımız Hatay KOMAT, Ercan BÜYÜKKAYA, Mustafa YALÇINKAYA'dan oluşan heyetimiz üyelerimizin talepleri ve sıkıntıları konusunda bilgiler aktarılmışlardır.

                Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede iletilen taleplerimiz;

1-YARDIMCI HİZMETLERDEN TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GEÇİŞ VE BU SINIFTAKİ TÜM PERSONELE EK GÖSTERGE VERİLMESİ
2- YIPRANMA (FİİLİ HİZMET)
3- ASAYİŞ VE EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI
4-ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ FAYDALANMA
5- GÖREVDE YÜKSELME/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ/A TİPİ KARİYER KADROLARININ AÇILMASI
6-İLAVE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI
7- VERGİSİZ, HARÇSIZ SİLAH HAKKI ( EMEKLİLİĞİNE KADAR) VERİLMESİ
8- TEKNİSYEN YARDIMCILARI
9- ORDUEVİ, ASKERİ KAMPLARDAN FAYDALANMA
10- FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNDA MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ
11- KURUMLARARASI MUVAFAKAT VERİLMESİ
12- NÖBET VE İZİN KONUSU

Talep Detaylarımız

 1-YARDIMCI HİZMETLERDEN TEKNİK HİZMETLER SINIFINA GEÇİŞ VE BU SINIFTAKİ TÜM PERSONELE EK GÖSTERGE VERİLMESİ

          Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrosunda görev yapan sivil memurların yaptıkları teknik işler ile ilgili meslek liselerini ve meslek yüksekokullarını bitirenlerin Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması ile yardımcı hizmetler sınıfındaki tüm personele ek gösterge verilmesi

 

2- YIPRANMA (FİİLİ HİZMET)

         MSB, TSK Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan Devlet Memurları görevleri gereği ruhsal ve fiziksel bakımdan yoğun şekilde yıpranmaktadır. Bu duruma birçok örnek mevcuttur. Son iki yıl içinde askeri personel servislerine yapılan saldırılar, mühimmat depolarında olan patlamalar sonucu yaralanan ve şehit olan arkadaşlarımız vardır. Ama aynı personel servisini kullandığımız ve aynı bilgilere sahip olduğumuz askeri personele tanınan fiili hizmet zammından bizlerde yararlanmak istiyoruz.

 

3- ASAYİŞ VE EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI

          Sivil memurlar sorumluluk ve çalışma kuralları bakımından Kurumlarının hassasiyetleri gereği 657 sayılı Kanuna tabi diğer devlet memurlarından ayrı tutulsa dahi özlük ve sosyal haklarını sadece 657 sayılı Kanundan almaktadır. Aynı kurumda aynı kurallara tabi çalıştıkları asker ve polise verilen ücret ve sosyal haklardan cüzi dahi olsa yararlanamıyorlar. Bu kapsamda sivil memurlar yönünden külfet-menfaat dengesini sarsan bu sorunu gidermek dolayısıyla çalışan memnuniyeti ve kurumun verimliliğini artırmak için Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarında görevli sivil memurların Asayiş Tazminatından yararlandırılmasını ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli sivil memurların Emniyet Hizmetleri Tazminatından yararlandırılmasını talep ediyoruz

 

4-ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ FAYDALANMA

          Aynı kurumların içinde aynı genel kolluk hizmetlerine yönelik olarak özveri ile risk ve sorumluluklara ortak olarak güvenlik güçlerimizin kolluk hizmetlerine yardımcı olacak şekilde aynı mesai düzenine ve aynı ana faaliyet konusuna yönelik olarak tamamlayıcı ve hazırlayıcı nitelikte çalışan sivil memurların da; Bakanlar Kurulu Kararı tarafından çıkartılan 11.2.2002 Tarihli ve 2002/3700 Sayılı Kararnamenin Eki’nde değişiklik yapılarak diğer sınıflar gibi taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlandırılmasını talep ediyoruz.

 

5- GÖREVDE YÜKSELME/UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ/A TİPİ KARİYER KADROLARININ AÇILMASI

          TSK, MSB, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığıve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılarak görev yapan sivil devlet memurlarının atanabileceği unvanlı yeni kadroların ihdas edilmesi, Görevde yükselme sınavının tüm kadrolar için sürekli hale getirilmesi,ya da mevcut kadrolarda değişiklik yapılarak unvanlı kadrolara devlet memurlarının sınavsız atanmasının sağlanması,diğer kamu kurumlarında sürekli yapıldığı halde yukarıda belirttiğimiz kurumlarda bugüne kadar yapılmayan unvan değişikliği sınavının yapılarak bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesini ve A Tipi Kariyer Kadrolarının açılmasını talep ediyoruz.

 

6-İLAVE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

          MSB, TSK Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi çalışan ve üzerinde üniforma taşımayan sivil memurlar; özel hizmet tazminatından yeterince faydalanmamaktadır. Bu kapsamda; sivil memurlarınÖzel Hizmet Tazminatının arttırılarak yararlandırılmasını talep ediyoruz

 

7- VERGİSİZ, HARÇSIZ SİLAH HAKKI ( EMEKLİLİĞİNE KADAR) VERİLMESİ.

          91/1779 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Yönetmelik Bakanlar Kurulu kararı ile 21.3.1991 tarihinde onaylanmış 02.04.1997 (97/9510 K sayılı kararname) tarihinde ek madde konarak Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer personele (hizmetli personel dâhil olmak üzere) hiçbir işleme ve harca gerek kalmaksızın silah taşıyabilir ibaresi eklenmiştir. Halen Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 657 sayılı Kanun’a tabi sivil memur statüsünde görev yapan tüm sınıfların aldıkları silahlara tüm harç ve vergilerden muaf olarak silah taşıma ruhsatı verilmektedir. Türk silahlı Kuvvetleri’nde çalışan sivil memurlarla ilgili herhangi olumsuz engelleyici bir hüküm bulunmadığını tespit ettiğimizden dolayı MSB, TSK Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı görevli sivil memurlara da bu hakkın verilmesini talep ediyoruz.

 

8- TEKNİSYEN YARDIMCILARI

          Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında teknisyen yardımcısı kadrosunda görev yapan personelin kadro ve unvanı ile alakasız görevlerde çalıştırılmaları bu personelin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemektedir. Hukuka aykırı bu uygulamaların sonlandırılmasını, görev tanımlarının çıkarılmasını ve unvanlarının yeniden belirlenmesini talep etmekteyiz.

 

9-ORDUEVİ, ASKERİ KAMPLARDAN FAYDALANMA

          Diğer personellerbu kurumlarda hem bireysel hem aileleri bazında faydalanmaktadır. Sivil memurlar olarak biz de bu kurumlarda mesai ve fedakârlık göstermiş olduğumuzdan dolayı; nimet ve külfetlerin dengelenmesi adına ve Eşitlik ilkesi gereğince bu alanlardan biz de faydalanmayı talep ediyoruz.

 

10-FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNDA MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

          657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan memurlara uygulanamayacak maddeler başlıklı232. Maddesindeki “çalışma saatleri hakkındaki 99 uncu, Günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100 üncü, Günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, Fazla çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101 inci, fazla çalışma ücreti hakkındaki 178 inci, Maddeleri hükümleri uygulanmaz” düzenlemesinin eşitlik ve hakkaniyet ilkeleri ile uyuşamadığından yürürlükten kaldırılması.

 

11- KURUMLARARASI MUVAFAKAT VERİLMESİ

          Devlet memurların kurumlar arası atanma taleplerine sağlık, eş ve ekonomik durumları göz önüne alınarak bu konudaki muvafakat taleplerinin yerine getirilmesi.

 

12- NÖBET VE İZİN KONUSU

          TSK, MSB, Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde görevli personele 24 saat esasına görenöbet tutturulmakta, tutulan nöbetin karşılığı olarak her 8 saate bir gün izin esası uygulanmamakta ve çalışanlara nöbet adı altında fazla mesai yaptırılmaktadır. Çalışanlara bu şekilde yaptırılan fazla çalışmanın ya karşılığının ödenmesi ya da fazladan çalışılan her 8 saat için bir gün izin verilmesi.

Fotoğraflar
Yazılım &Tasarım OMEDYA