DİSİPLİN CEZALARI ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR

29.4.2020, 17:12'de eklendi
DİSİPLİN CEZALARI ARTIK YOK HÜKMÜNDEDİR

1632 sayılı Askeri Ceza ve Disiplin Hukuku'nda bulunan “Emre İtaatsizlik” ve “Amire Saygısızlık” disiplin suçlarından ceza alan devlet memurlarının almış oldukları bu cezaların özlük dosyasından silinmesi ile ilgili olarak; katıldığımız tüm Kamu İdari Kurul Toplantıları'nda alınan kararlar ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na tarafımızca yapılan başvuru sonucunda verilen 04 Ekim 2019 tarihli, 2019/7736 numaralı tavsiye kararı alınmıştır.

Üyemiz adına açmış olduğumuz Sivas ve Gaziantep İdari Mahkemelerince bu kapsamda verilen cezalar iptal edilmiştir.

Sime-Sen olarak Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler, sunulan kamu denetçiliği tavsiye kararı ve idari mahkeme kararları sunulmuştur. Bu sürecin sonunda söz konusu disiplin suçlarının memurların özlük dosyalarından silinmesine yönelik Milli Savunma Bakanlığınca uygulama emri yayımlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 22 Nisan 2020 33827891-010.01- E.254197 sayılı yazılı emrinde "Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan görevli Devlet memurlarına 1632 ve 472 sayılı kanunlar uyarınca verilmiş olan disiplin cezalarına 657 sayılı Kanunun 133 üncü maddesinde belirtilen üsül ve esaslar çerçevesinde silinebileceği..." denilmektedir.

 Söz konusu cezaların silinmesi için ceza alan personelin amirine dilekçe ile başvuruda bulunması yeterli olacaktır.Başvuru için gerekli dilekçe örneği aşağıda yer almaktadır. Camiamıza saygıyla duyurulur.

 SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Dokümanlar
Yazılım &Tasarım OMEDYA