Disiplin Yönetmeliği Değişiklik Teklifimiz Başbakanlığa Gönderildi

30.3.2015, 12:15'de eklendi
Disiplin Yönetmeliği Değişiklik Teklifimiz Başbakanlığa Gönderildi
Bilindiği üzere tarafımıza uygulanan disiplin işlemleri diğer kurumlarda çalışan memurlardan oldukça farklıdır ve bu farklılık bazı durumlarda eşitsiz uygulamalara hakkaniyetten uzak işlemlere sebebiyet vermektedir.

Daha güzel çalışma ortamı için adil disiplin uygulamalarının önündeki engellerden birisi olan “Yönetmeliğin’’ değişikliğini içeren ve “Nasıl daha iyi olur?’’ sorusuna cevap aradığımız teklifimiz Başbakanlığa, Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına gönderilmiştir. Gelişmelerin takipçisi olacağız.

Gönderdiğimiz yazı ekte bulunmakla beraber teklifimizde özetle;

1. Gelişmeler ve değişmeler neticesinde sendika temsilcilerinin yönetmelikte bulunan yüksek disiplin kurulları ve disiplin kurullarında bulunmalarını içeren değişiklik,
2. Yönetmelikte disiplin suç ve cezalarının düzenlenmesinin kaldırılmasını içeren değişiklik,
3. Üyemizin hukuka uygun bir şekilde ceza alabilmesi için kişinin işlediği fiil tam olarak aydınlatılmalıdır. Bunu gerçekleştirmek de sadece savunma almak ve amirin iki dudağından çıkacak sözlere güvenmek değil usulüne uygun soruşturma yapmaktır. Bunun için uyarma kınama ve aylıktan kesme cezalarında disiplin cezası vermeden önce soruşturma yapılmasına dair değişiklik,
4. Bunun yanında hazırlanacak yeni disiplin yönetmeliğinde astsubayların disiplin amiri olarak belirlenmesinin yaşatacağı sorunlar, bulunmaktadır. 

Üyelerimize saygıyla duyurulur.

Dokümanlar
Yazılım &Tasarım OMEDYA