Doğru bilginin adresi: SİME-SEN...

2.4.2020, 15:37'de eklendi
Doğru bilginin adresi: SİME-SEN...

Çin Halk Cumhuriyeti’nde başlayıp çeşitli ülkelerden sonra ülkemizde de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık örgütü tarafından küresel salgın olarak adlandırılan Koronovirüs hastalığı (Covid-19) tüm dünya için tehdit oluşturmaktadır. Koronavirüs ile ilgili olarak devletimiz tarafından alınan tüm önlemleri Halk Sağlığı açısından memnuniyetle karşılamakta ve desteklenmekte olup konu sendikamızca da yakinen takip edilmektedir.

İlk olarak Cumhurbaşkanlığımızın 13 Mart 2020 tarihli, 2020/2 sayılı genelgesi kapsamında “İdari İzin” konulu prensip emri yayınlanmıştır.

Yayınlanan emir gereğince risk altında bulunduğu açıkça ve kesin bir şekilde belirtilen personelin idari izinli sayılmasının uygun görülmesine rağmen. Milli Savunma Bakanlığı ve bağlısı Kuvvet Komutanlıkları ile İçişleri Bakanlığı bağlısı (Jandarma Genel Komutanlığı-Sahil Güvenlik Komutanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğü) Komutanlıklarda/kurumlarda görevli sağlık personeline bahse konu idari iznin verilmemesi üzerine sendikamız tarafından 566 sayılı yazımız Cumhurbaşkanlığına, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına gönderilmiştir.

Söz konusu yapılan düzenlemelere rağmen; yetkili olduğumuz işyerlerimize bağlı bazı birimlerde halen eğitim, seminer ve lisan kurslarının devam etmesi üzerine 568 sayılı yazımız Cumhurbaşkanlığına, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına gönderilmiştir.

Uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanması ve başta okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu bulunan kadın çalışanların verilen yıllık veya mazeret izinlerinin esnek çalışma şekli ile idari izine çevrilmesi için Cumhurbaşkanlığımıza ulaştırdığımız talepler olumlu kabul edilmiş 2020/4 sayılı genelge ile karşılık bulmuştur.

Ulaştırma Bakanlığı’nın 22 Mart tarihli Genelgesi ile tüm sağlık çalışanlarına yönelik olarak İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının aldığı karar ile ücretsiz ulaşım imkânının verilmesi memnuniyetle karşılanmıştır. Bununla birlikte söz konusu kararın 24 saat esasına göre çalışan MSB, TSK, EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görev yapan devlet memurlarının da dahil edilmesinin uygun olacağını değerlendirdiğimizden 569 sayılı yazımız Cumhurbaşkanlığına, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına gönderilmiştir.

İçişleri Bakanlığı’nın 21 Mart tarihinde yayınlanan genelgesi ile yapılan düzenlemeler kapsamında; fiziki temasın olduğu tüm meslek kuruluşlarının faaliyetlerinin durdurulduğu bir ortamda görev yapan berberlerin hali hazırda görevlerine devam etmesi üzerine 575 sayılı yazımız Cumhurbaşkanlığına, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına gönderilmiştir.

Cumhurbaşkanlığımızın 13 Mart 2020 tarihli, 2020/2 sayılı genelgesi kapsamında “İdari İzin” konulu yazısında belirtilen personelin idari izinli sayılmasına rağmen, Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün konu hakkında yapmış değerlendirmeye ait uygulamanın hayata geçmesinin imkânı bulunmamaktadır. MSB Askeri Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü’nün kronik hasta olan ve tek hekimlik raporu bulunan veya raporlu ilaç kullanan personeli hastanelerin hasta kabul etmediği bir ortamda yeniden hastanelere sevk ederek en az üç hekim imzalı sağlık kurulu raporu isteminin yanlış olduğuna dair 576 sayılı yazımız Cumhurbaşkanlığına, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına gönderilmiştir. Bu yazımıza istinaden üç hekim imzalı sağlık kurulu raporu istemi Milli Savunma Bakanlığınca 25 Mart 2020 tarihli yazı ile iptal edilmiştir. 

Eşi sağlık personeli olan personelin idari izinli sayılması konusunda K.K.K. lığı tarafından 01 Nisan 2020 tarihli, Sayı: 46792772-952.04- 835315 sayılı emir yayınlanmıştır. Bu emre istinaden eşi sağlık personeli olan personel ikinci bir emre kadar idari izinli sayılacak; kendini evinde izole edecek, amirlerce hizmetine ihtiyaç duyulması halinde görevine dönecektir.

Devletimizin, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele 3 ay süreyle ek ödeme yapılması ile bu zor günlerde tüm sağlık çalışanları ile birlikte aynı sorumluluk bilinci ile görev yapan Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bahse konu ek ödeminin genişletilerek tüm personele de verilmesine yönelik 584 sayılı yazımız Cumhurbaşkanlığına, İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarına gönderilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayınladığı Genel Tebliğ ve ekonomik tedbirler kapsamında, tüm kredilere (ev-ihtiyaç- otomobil gibi) ait aylık borç ödemelerinin ileri bir tarihe ve faizsiz bir şekilde ertelenmesinin uygun olacağına dair OYAK’a 589 sayılı, BDDK’ya 590 sayılı POLSAN’ a 591 sayılı yazılarımız gönderilmiştir.

Böyle bir zamanda, bu sürecin daha kolay atlatılabilmesi adına memurun sesi olan sendikaların önerilerine ve işaret ettiği konulara devlet büyüklerimizin hassasiyetle yaklaşmalarını temenni ediyoruz.

Her zaman doğru ve ilkeli sendikacılık yapan Sime-Sen tarafından onurlu mücadeleye devam edilmiş üyelerimizin hak ve menfaatleri için yapılan çalışmalarımız yukarıda anlatıldığı gibi yapılmış olup yapılmaya da devam edilecektir.

Unutmayalım ki doğru bilginin adresi daima Sime-Sen’dir. Bu nedenle takip etmeye devam ediniz.

 SİME-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulu

Yazılım &Tasarım OMEDYA