ESNEK ÇALIŞMA VE İDARİ İZİNLERDE SON DEĞİŞİKLİKLER

25.3.2020, 19:00'de eklendi
ESNEK ÇALIŞMA VE İDARİ İZİNLERDE SON DEĞİŞİKLİKLER

Corona’ya karşı yürütülen milli mücadele doğrultusunda bazı genelgeler yayınlanmıştır. Bu genelgelerde, virüs salgınına karşı önlemler kapsamında, çalışanların aileleriyle birlikte muhafazasını içeren ayrıntılara yer verilmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, 13 Mart 2020 tarihli Genelgesi ile

  1. Genelgeye göre, hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olanlar 16 Mart 2020'den itibaren 12 gün idari izinli sayılacaktır. Ancak MSB Sağlık Dairesi tarafından yayınlanan emirde Kronik Hastalıklar sadece Kronik Solunum yolu hastalıkları olarak kabul edilmiş ve SUT EK 1A listesinde belirtilen diğer hastaların hayatı tehlikeye atılmıştır. Ayrıca MSB Sağlık Dairesinin 24.03.2020 tarihinde yayınlanan aynı yazısında idari izin kullanabilmek için üç Hekim imzalı sağlık kurulu raporu ibraz edilmesi şartı getirilmiştir. Özellikle tüm yetkililerin süresi dolmuş raporlar için dahi hastanelere gitmeme yönünde uyarılarına rağmen sırf idari izin kullandırma koşulu için sağlık kurulu önünde günlerce sürecek rapor aldırma işleminin emredilmesi kesinlikle yaşanan salgın krizini tetikleyecektir. Söz konusu genelgeye Sivil Memurlar Sendikası’nın 24 Mart 2020 tarihli ve “Koronavirüs Salgını” konulu yazısı ile itiraz edilmiştir. Yapılan şifahi görüşmede ise; yazımızdaki hususlar hatırlatılarak yapılan yanlış değerlendirmenin düzeltilmesinin gerektiği ifade edilmiştir.

            Bunun üzerine; yazının birlik/kurumlarınca yanlış anlaşıldığı ve en kısa sürede gerekli düzeltmenin yapılacağı, söz konusu yapılacak düzeltme ile birlikte şimdiye kadar tek hekim imzalı raporun bile geçerli olacağı ve hatta sürekli ilaç kullanan kişilerinde bu kategoriye gireceği tarafımıza iletilmiştir.

 

  1. Genelgede okul öncesi ve ilköğretimde çocuğu olan kadın çalışanların yıllık izin talepleri karşılanacak, yıllık izin hakkı olmayanlara mazeret izni verilmesi emredilmiş, daha sonra 22.03.2020 tarihinde yayınlanan genelge ile bu durumdaki personele, kamu kurumlarınca belirlenecek usul ve esaslar doğrultusunda, idari izin verilmesi istenmiştir.
  2. 2020/4 sayılı Ek genelge ile Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecektir. Bu uygulamaya dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için Bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre Vali veya Belediye Başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenecektir. Ayrıca bu belirleme yetkisi devredilebilecektir.

Hastalığı nedeniyle idari izinli sayılanlar hariç dönüşümlü, esnek çalışma ve diğer idari izinlerin verilmesinde salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması esas alınacaktır.

  1. İçişleri Bakanlığı’nın 23.03.2020 tarihli Genelgesi ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil  Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile 112 Çağrı Merkezi birimlerinde görevli personele dönüşümlü ve esnek çalışmaya ilişkin Cumhurbaşkanlığının 2020/4 sayılı Genelgesinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Buna istinaden Sime-Sen uygulamanın Cumhurbaşkanlığı Genelgesi dâhilinde olması gerektiğini bildiren itiraz yazısını İçişleri Bakanlığı’na ulaştırmıştır. Söz konusu İçişleri Bakanlığı Genelgesine yönelik itirazımızın nedeni, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sivil memurlarının genel sağlık ve genel kolluk görevinde aktif olarak bulunmamalarından dolayı 2020/4 sayılı Genelgesinin bu devlet memurlarına uygulanması istenmiştir.
  2. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.
  3. İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.(2020/4C Genelgesi) Bu kapsamda 23.03.2020 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yayınlanan emirlere Garnizon terk izinleri kaldırılmıştır. Zorunlu nedenle garnizon dışına çıkış yapacaklar, bağlı oldukları Kuvvetlerinden izin alacaklar, yıllık izin talepleri ise geçerli sebeplere binaen verilecektir.

Karışıklılığa mahal vermemek ve doğru bilgi aktarma sorumluluğumuzu yerine getirmek amacıyla durumu özetledik. Sime-Sen olarak içinde bulunduğumuz durumun takipçisi olup gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz.

SİME-SEN Genel Merkez Yönetimi

Yazılım &Tasarım OMEDYA