GENEL BAŞKANIMIZDAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

20.3.2020, 13:28'de eklendi
GENEL BAŞKANIMIZDAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

Değerli Kamuoyu,

      Çin Halk Cumhuriyeti’nde başlayıp çeşitli ülkelerden sonra ülkemizde de ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da küresel salgın olarak adlandırılan yeni bir alt tipe bağlı Koronovirüs hastalığı (Covit-19) tüm dünya için sağlık tehdidi oluşturmuştur.

    Koronavirüsü ile ilgili olarak, devletimiz tarafından alınan tüm tedbirleri ve alınacak diğer kararları (toplu karantina, sağlık ohal'i vb gibi) destekliyoruz. Sime-Sen olarak  konunun ehemmiyetinin farkında olup, gelişmeleri yakınen takıp etmekteyiz.

      Dünya Sağlık Örgütü ve oluşturulan Koranavirüs Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda ülkemizde de bir dizi önlemler alındı ve kamuoyu ile paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı'nın  resmi yazısı  uyarınca da; kamu personelinden bir kısmının idari izinli sayılmasına ilişkin düzenleme yapıldı. Yapılan düzelemede risk altında olduğu kesin bir şekilde belirtilen personelin idari izinli sayılmasının uygun görülmesine rağmen, bazı işyerlerimizde bu karara riayet edilmeyerek bazı personele idari izin verilmediğini ve bununla birlikte hastalığın yayılmasına yönelik alınması gereken tedbirlerin alınmadığına üzülerek şahit olmuş bulunuyoruz.

      İleride telafisi imkânsız olaylarla karşılaşılmaması ve uygulama birlikteliğinin sağlanması maksadıyla söz konusu işlemler hakkında kesin uygulama talimatlarının yayınlanmasını önemle vurguluyoruz.

  • Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü ve tüm birimlere yayınlanan Cumhurbaşkanlığı'nın resmi yazısı gereğince, verilmesi gereken tüm izinlerde kolaylık sağlanması

 

  • Nöbetleşe veya vardiyalı çalışma prensibinin benimsenmesi,

 

  • Okulların tatil edilmesi nedeniyle çalışan eşlerden birinin idari izinli sayılması,

 

  • Tüm engelli çalışanlar ve engelli yakını olan, engelli bakım/eğitim izni kullanan tüm personele idari izin verilmesi,

 

  • Tüm birimlerde; hastalığın önlenmesine yönelik (orduevlerinde, polisevlerinde, sosyal tesislerde, berberhanelerde, terzihanelerde, mutfak kısımlarında vb. gibi hastalığın çok çabuk bulaşacağı fiziki temasların olduğu meslek alanlarında  hijyeniğe önem verilmesi, el dezenfektanının/ateş ölçerin kullanılması gibi) acil ve gerekli tedbirlerin alınması,

 

  • Yurtdışından görevinden dönen personelin, sağlık taramasından geçirilerek kontrollü bir şekilde ve belli bir yerde misafir edilmesi,

 

  • Askerlik şubelerinde acil işlemlerin dışında tüm işlemlerin ileri bir tarihe ertelenmesinin veya söz konusu işlemlerin  e-devlet üzerinden yapılabileceği hususunun bildirilmesi,

 

  • Askerlik şubelerinde, orduevi ve polisevlerinde görevli personelin; vatandaşla yüz yüze çalışmasından dolayı bahse konu hastalığa yakalanma oranının çok yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda, günlük çalışma şeklinin vardiya usulüne çevrilmesinin,  maske ve eldiven  gibi kişisel koruyucu malzemelerinin temin edilerek personele verilmesi, asgari personel haricinde personelin idari izinli sayılması önem arz etmektedir.

Aynı zamanda Cumurbaşkanlığımıza, Milli Savunma Bakanlığımıza, İçişleri  Bakanlığımıza genel merkez olarak yazılı taleplerimizi göndermiş bulunmaktayız.

Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere; Milli Savunma Bakanlığımızın, İçişleri  Bakanlığımızın, Sağlık Bakanlığımızın, gururla görev yaptığımız kurumlarımızın alacağı tüm tedbirlerinin uygulayıcısı olacağımızın bilinmesini isteriz. Zamanında ve yerinde alınan bu önlemler sayesinde ülkemizin en az zararla bu durumdan kurtulması için tüm gayretimizle çalışacağız.

                                                                                                                      Serdar DURSUN

Sime-Sen Genel Başkanı

Fotoğraflar
Yazılım &Tasarım OMEDYA