Hak Aramanın Son Noktası Olan Yargı'da Sivil Memura Ayim Ablukası!

12.6.2015, 13:50'de eklendi
Hak Aramanın Son Noktası Olan Yargı'da Sivil Memura Ayim Ablukası!
17 Haziran 2015 Çarşamba günü Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecektir.

SİVİL MEMURUN AYİM ÇİLESİ!

657 sayılı DMK’nın 232’nci maddesiyle ÇALIŞMA HAYATI KÖLELİĞİ yaşayan, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği, TSK Sağlık Muayene Yönergesi ve 211 sayılı İç Hizmet Kanunu (2015 yılında yapılan değişiklik) ile sevk isteme hakkı ve hekim seçme özgürlüğü yönünden SAĞLIK KÖLESİ olan sivil memurların aynı zamanda AYİM nezdinde YARGILIK KÖLESİ olduğu anlaşılmıştır.

SİME-SEN’in MSB ve TSK’da görevli sivil Memurların Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kapsamından çıkarılmasına yönelik davasında Anayasa mahkemesi daha önce 2013 yılında aynı içerikle verdiği kararda ısrar ederek “Talep SİVİL İDARİ YARGI’dan değil AYİM’den gelsin.” kararı verdi. Ancak Anayasa Mahkemesinin ortadaki kararlarına karşı idari yargılamada çift başlılık olarak eleştirilen ve yüksek mahkeme olan AYİM bu talebi içeren davaları Anayasa Mahkemesine göndermemektedir. Anayasa Mahkemesi kararı (http://kararlaryeni.anayasa.gov.tr/…/6b2f82bd-e4f2-4c84-9cd…) internet sayfasından kamuoyuna duyurulmuştur.

SİME-SEN olarak AYİM’de 115 dava, SİVİL İDARİ YARGI’da 1 dava açtık. Bakınız ki, Sivil İdari Yargı kararını temyiz etmemiz üzerine Danıştay AYANASA’YA AYKIRILIK talebimizi Anayasa Mahkemesine gönderdi. Ancak Anayasa Mahkemesinin 2013 yılından bu tarafa beklemesine rağmen AYİM 115 davadan bir tanesini dahi Anayasa Mahkemesine göndermedi.

Bu durum karşısında SİME-SEN olarak yılmadan, cesaretle ve yüreklilikle, bu haksızlığa son vermek ve haksızlığı kamuoyuna duyurmak için GEREKİRSE EYLEM DAHİL YASAL TÜM HAKLARIMIZ KULLANILACAKTIR.

Yazılım &Tasarım OMEDYA