Hak Temelli Mücadele Ve Engelli Örgütlenmesi Çalıştayı Yapıldı

18.5.2016, 14:50'de eklendi
Hak Temelli Mücadele Ve Engelli Örgütlenmesi Çalıştayı Yapıldı
Dünden Yarına Arayışlar

Engelliler Konfederasyonu Başkanı Sayın Turhan İÇLİ Başkanlığında yapılan Çalıştay 14-15 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul Beşiktaş Belediyesi’nin ev sahipliğinde Akgün Otelde gerçekleştirildi. 14 sivil toplum kuruluşunun katıldığı Çalıştaya Sivil Memurlar Sendikasını (SİME-SEN) temsilen Engelliler Komisyonu Başkanı Ayşe SARI katılmıştır.
            Çalıştayda; dünyada ve Türkiye’de engelli örgütlenmesinin tarihçesi, dünü ve bugünü, mevcut engelli örgütlenmesi modelleri ve model arayışları, engelli örgütlenmesinde ilkeler ve değerler, engelli örgütlenmesinin önündeki engeller, hak temelli mücadelede örgütlü mücadelenin yeri, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkı, evrensel tasarım bağlamında çevreye ve mekanlara erişim hakkı konuları ele alınmıştır. Çalıştay gruplarında ise; Türkiye’deki engelli örgütlenmesinin sorunları ve çözüm önerileri, farklı örgütlenme modelleri ve yeni model arayışları ve hak temelli mücadelede örgütlü mücadelenin yeri, temel ilkeler ve değerleri konu başlıkları ele alınmış, engelli örgütlenmesinde bundan sonra izlenecek yol haritası katılımcıların önerileri ile değerlendirilmiştir.
Çalıştayda tespit edilen durumların başında şunlar yer almıştır:
Türkiye’de engelli örgüt türlerine bakıldığında ülkemizde var olan örgüt özellikleri şunlardır:

Engel türlerine göre örgütlenmeler,
 Merkezi örgütlenmeler ve şubelerle örgütlenme, ulusal ve bölgesel örgütlenmeler,
Çoklu engel gruplarına yönelik örgütlenmeler
Sadece engelli ya da sadece aileler gibi üyelerin niteliğine göre örgütlenmeler,
Tüm engelli sorunlarına yönelik örgütlenmeler,
Belirli bir sorun üzerine örgütlenmeler,
Belirli bir grubun belirli bir sorunu üzerine örgütlenmeler.

Örgütlenen kişilerin özelliğine ve örgütlenme biçimlerine bakıldığında şunlar tespit edilmiştir:

Zihinsel engelli ailelerin daha fazla örgütlendiği,
Yetişkin erkeklerin örgütlenmeye daha fazla katıldığı,
Kadın ve çocukların örgütlenme sayısının oldukça az olduğu,
Örgütlenmede dışlanan gençlerin sosyal medyaya kaydığı,
Yeni üye sayısında düşüş olduğu,
Dağınık bir örgütlenme olduğu,
Siyasi ve inanç boyutundaki ayrışmaların örgütlenmeye yansıdığı,
Siyasi, inanç ve farklı özelliklerinden dolayı ayrışan bireylerin engellilik konusunda birleşemediği,Tüm bunlara ilave olarak, ülkemizde örgütlenmeye yönelik ulusal veri tabanı olmadığı, örgütlenmeye neden isteksiz olunduğunun tespitinin önemli olduğu, sosyal medyanın bireyleri örgütlenmeye yönlendirmesi gerektiği de tespit edilmiştir.
Gençlerin STK’lara katılımının desteklenmesi ve alanda söz sahibi olmalarının önlerinin açılması gerektiği, örgütlerin kapsayıcı, siyasi, ekonomik ve inanç gibi alanlardan bağımsız olması, hesap verebilir, demokratik, örgütler arası muhalif düşüncelere saygılı ve engellilik ile birlikte tüm farklılıkları gözeten bir yapıya sahip olması gerektiği vurgulanmıştır.
Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İÇLİ başkanlığındaki Çalıştaya CHP İstanbul Milletvekili Didem ENGİN, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Kasım KARATAŞ, Altınokta Körler Derneği, SİME-SEN, Türkiye Sakatlar Derneği, Engelli Hakları Federasyonu, Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği, Samsun Engelliler Federasyonu yönetici ve temsilcileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Ayhan METİN, konuşmacı/katılımcı olarak katılmışlardır.
            Konu alanlarında bakıldığında Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Çalıştayın sonuç raporu bağlamında; engelli bireylerin örgütlenmesinde birçok yeniliği getireceği ortadadır.

Yazılım &Tasarım OMEDYA