HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVDE YÜKSELME

25.1.2020, 12:43'de eklendi
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA GÖREVDE YÜKSELME

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINDA DEVLET MEMURLARINA YÖNELİK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI YAPILACAKTIR.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında yetkili sendika konumunda bulunan Sivil Memurlar Sendikasının (SİME-SEN) ısrarlı girişimleri/görüşmeleri/yazışmaları neticesinde; Hava Kuvvetleri Komutanlığında Devlet Memurlarına yönelik “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği”sınavı yapılacaktır.

Konu hakkında Hava Kuvvetleri Komutanlığınca uygulama emri yayınlanmış olup tüm detaylar ve başvuru şekilleri uygulama emrinde açıkça belirtilmiştir.

Bu uygulama emri ile ilk defa ısrarla üstünde durduğumuz mühendislik kadrosu ile toplamda 46 kadroda sınav açılmıştır. Sınav yazılı ve sözlü olmak kaydıyla iki aşamalı olacak ve yazılı sınav Ankara Hacettepe Üniversitesinde yapılacaktır.

Şartları uyan üyelerimizin müracaatları 07 Şubat 2020 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

Sınav Konuları (Anayasa, Kanun ve Yönergeler) aşağıda belirtilmiştir.
1. T.C. Anayasası (Anayasa Maddeleri)
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Kanun Maddeleri)
3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
4. Türkçe
5. Resmi Yazışmalarda Kullanılacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
6. Ulusal Güvenlik (Genel)
7. 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Kanun Maddeleri)
8. Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri (Genel)
9. Halkla İlişkiler ve İletişim (Genel)

Sınava girecek tüm üyelerimize sınav konularını içerir kitap hazırlatılıp en kısa süre içerisinde dağıtımı sağlanacaktır.

Sınava girecek üyelerimizin kitap dağıtımı için bağlı bulundukları şube/il/ilçe temsilciliklerine başvuru yapmaları önemlidir.

Konu ile ilgili bilahare bilgi paylaşımı yapılacaktır.

Sivil Memurlar Sendikası Genel Merkez Yönetim Kurulu

Yazılım &Tasarım OMEDYA