Kamu Görevlilerinin İzinlerinin Durdurulması

18.7.2016, 13:45'de eklendi
Kamu Görevlilerinin İzinlerinin Durdurulması
18/07/2016 tarihi itibarı ile Başbakanlık Kamuda Görevli Personellerin yıllık izinleri 2016/16 genelge ile ikinci bir emre kadar durdurulmuştur.

18 Temmuz 2016 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 29774 (Mükerrer)
GENELGE
Başbakanlıktan:
Konu :   Yıllık İzinlerin Kaldırılması
GENELGE
2016/16
Tüm kamu çalışanlarının ikinci bir emre kadar yıllık izinleri kaldırılmıştır.
Söz konusu kamu çalışanlarından halen izinde bulunanlar en kısa sürede görevleri başına döneceklerdir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                             

                                                                                                                      Binali YILDIRIM
                                                                                   Başbakan

Yazılım &Tasarım OMEDYA