KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NDA İDARİ İZİN VE ESNEK ÇALIŞMAYLA İLGİLİ DURUM NETLEŞTİ

27.3.2020, 20:20'de eklendi
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI’NDA İDARİ İZİN VE ESNEK ÇALIŞMAYLA İLGİLİ DURUM NETLEŞTİ

     COVİD-19 salgınının ülkemize yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla; çalıştırılma biçime bakılmaksızın çalışanlara uzaktan veya dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabileceği Cumhurbaşkalığı'nın yayınladığı genelge ile bildirilmiştir. Birlik, karargâh ve kurum amirliklerine sözü geçen genelgeler ile ilgili olarak “Konunun hassasiyeti dikkate alınarak gerekli tedbirler uygulanacaktır. Herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini rica ederiz.”  şeklinde K.K.Komutanı Orgeneral Sayın Ümit Dündar’ın emirleri 46792772-126.06-777-881 sayılı “Mesai Uygulaması” konulu yazıda ana as birliklere iletilmiştir.

Bu kapsamda;

  • Dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılmaları,
  • Daha önce COVİD 19 kapsamında ilgi (c)’de belirlenen idari izinli sayılanların, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edilecekleri yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanların da ilgi (a) genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde idari izinli sayılabilecekleri,
  • Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olduğu,
  • İdari izinliler ile uzaktan veya dönüşümlü çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallelerinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda oldukları hüküm altına alınmıştır.
  • İlgi genelgesine göre ana ast birlik komutanlıkları ve K.K.Kh. G/D Bşk.lıklarınca belirlenecek esaslarda devam eden faaliyet ve görevlerin aksamaması kaydıyla asgari sayıda personel mesaide bulunacak şekilde düzenleme yapılacaktır.
  • Ayrıca sıralı amirlerce, tüm personele, özel yaşantılarında da kendilerinin ve aile bireylerinin yetkililerce alınan kararlara uymaları, mesaiye gelinmeyen günlerde istirahatlerini evlerinde geçirmeleri ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları hususu bir kez daha tebliğ edilecektir.

      Her zaman olduğu gibi doğru ve net bilgiler tarafımıza ulaştıkça siz değerli üyelerimize bilgilendirmeler yapılacaktır. Güvenli bilgi almak için Sime-Sen'i takip ediniz.

SİME-SEN Genel Merkez Yönetim Kurulu

Yazılım &Tasarım OMEDYA