KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE

10.6.2020, 17:29'de eklendi
KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDAN YENİ GENELGE

Sağlık personelinin görevlerinden ayrılmasına ve eşi sağlık çalışanı olan personele idari izin verilmesine ilişkin esaslar covid 19 ile mücadelede değerlendirme neticesinde  konuya ilişkin yapılan yeni düzenleme bildirilmiştir. Bu kapsamda;

*Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği dezavantajlı gruplarının 5434 sayılı kanunun 40. maddesine göre yaş haddinden emekli olacakların 5510 sayılı kanuna göre malulen emekli olacakların haricindeki sağlık personelinin İkinci bir emre kadar görevlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceği hususu ile eşi sağlık çalışanı olan personelin idari izinli sayılması konusundaki emirler yürürlükten kaldırılmıştır.

*Kamu görevlilerinin görevlerine istinaden veya şahsi sebeplerle yurt dışına çıkış izinleri konusunda yayınlanmış olan genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Kamu görevlilerinin yurtdışı görevlendirme işlemleri ile ilgili talepleri hakkında covid19 salgını öncesinde yürürlükte bulunan mevzuat ve emirler kapsamında işlem tesis edilecektir. Bununla birlikte covid19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi maksadıyla;

*İstihdam şekline bakılmaksızın görevde bulunan hamile personel, gebeliğin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içerisinde genelgede yer alan hususlar çerçevesinde idari izinli sayılacaktır.

*Eşi kendisinin görev yaptığı garnizonda görevli olması kaydıyla covid-19 salgını ile Tanı ve Tedavi birimlerinde aktif olarak görev yapan sağlık personelinin eşlerinin idari izinli sayılması hususunda kuvvet komutanlığına verilen idari izne ilişkin esasları belirleme yetkisi ana üstbirlik komutanlarına devretmiştir. Bu kapsamda idari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak bunların mali ve sosyal hak yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır.

Doğru Bilginin Adresi Sime-Sen'i takip etmeye devam ediniz.

Yazılım &Tasarım OMEDYA