MSB KURUM İÇİNDEN PERSONEL YÜKSELEMEZ

11.9.2019, 19:54'de eklendi
MSB KURUM İÇİNDEN PERSONEL YÜKSELEMEZ
Kurum içi sınav iptal ettirildi.

02.10.2017 – 17.10.2017 tarihleri arasında MSB tarafından gerçekleştirilen “Milli Savunma Uzmanlığına Kurum İçerisinden Geçiş” sözlü sınavının iptali için Büro Memurları Sendikası tarafından Milli Savunma Bakanlığı’na karşı açılan davada; Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 2019/165 E. Ve 2019/1256 K. numaralı kararı ile iptal kararı verilerek Milli Savunma Uzmanlığına Kurum İçerisinden Geçiş” sözlü sınavı iptal edilmiştir. Bu iptal kararının verilmesinden kaynaklı olarak istenmeyen mağduriyetler oluşmuştur.

Bu şu anlama gelmektedir; Kararname dahilinde; Milli Savunma Bakanlığı kapsamında toplam 1310 kariyer uzmanlık kadrosunun % 20’si Milli Savunma Bakanlığı içerisinde çalışan Devlet memurlarından ve %20’si de diğer bakanlıklardan olacak şekilde gerçekleşen ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa sivil memurun da idareci konumunda olduğu kadrolar ile ilgili yapılmış olan sınavın iptali gerçekleştirilmiştir.

SİME-SEN tarafından; konunun muhataplarına tebliğini müteakip hukuki açıdan değerlendirilmesi yapılacak ve mağdur olan üyelerimize her türlü hukuki destek sendikamızca verilecektir. Yalnız değilsiniz, Yalnız kalmayacaksınız.

 

SİME-SEN Genel Merkez Yönt. Krl.

Fotoğraflar
Dokümanlar
Yazılım &Tasarım OMEDYA