SİME-SEN HER DAİM BİR ADIM ÖNDEDİR

8.6.2020, 12:56'de eklendi
SİME-SEN HER DAİM BİR ADIM ÖNDEDİR
Teşkilatlı olduğumuz her kurumda olduğu gibi; Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda görevli devlet memuru üyelerimizin yaşadığı sıkıntılarla ilgili mücadelemiz hız kesmeden devam etmektedir.
 
Yürütmüş olduğumuz sendikal faaliyetler esnasında üyelerimiz ile yapılan görüşmeler üzerine, Jandarma Genel Komutanlığında görevli devlet memuru personele, asayiş tazminatı ödenmediği noktasında uygulama yapıldığını öğrenmiş bulunduk. Bunun üzerine Sivil Memurlar Sendikası (SİME-SEN) olarak, üyelerimizin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi misyonumuzun gereği, derhal sendikamız hukuk birimi tarafından 21.04.2020 tarihinde 2020/6674 başvuru numarasıyla, konu ile ilgili TBMM Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru gerçekleştirilmiştir.
 
Başvurunun amacı, TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunca yapılacak inceleme neticesinde mevcut uygulamanın derhal sonlandırılması ve Jandarma Genel Komutanlığında görevli devlet memurlarının da asayiş tazminatından yararlandırılması hususunda tavsiyede bulunulmasıdır. Bilindiği üzere MSB ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevli devlet memurları, disiplin işlemleri açısından anılan bakanlıklar bünyesinde görevli diğer personelle aynı uygulamalara tabi tutulmakta iken asayiş tazminatı gibi haklardan yararlandırılmaları söz konusu olduğunda kapsam dışı bırakıldıklarının belirtilerek mağdur edilmeleri eşitlik ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Mesai mefhumu gözetmeksizin, ihtiyaç duyulan her yer ve zamanda, hizmetin gerektirdiği her koşulda görev bilinci ve şuuruyla vatana hizmet eden üyelerimiz; mesai arkadaşları konumundaki rütbeli personel gibi asayiş tazminatı olanağından faydalandırma beklentisi içindedir.
 
Onurlu mücadelenin adresi SİME-SEN olarak, böyle önemli bir konuda derhal harekete geçmek ailemizin ferdi üyelerimizle aramızdaki bağların gereğidir. Nitekim bu düşünce ile vakit kaybetmeden KDK başvurumuzu gerçekleştirerek ilgili kurumdan 27.04.2020 tarihli 2020/6604S.20.10487 sayılı evrak ile  “Gönderme Kararı” almış bulunmaktayız. Bu aşamada beklentimiz Jandarma Genel Komutanlığı’nın eşitlik ve hakkaniyet ilkelerini gözeterek devlet memurlarının asayiş tazminatından yararlandırılması hususunda müspet adımlar atmasıdır. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda da başlattığımız bu sürecin sonuna kadar takibini gerçekleştirme konusundaki kararlılığımız had safhadadır.
 
Bugüne kadar sivil memur camiasının ekonomik, sosyal ve meslekî haklarının korunması ve geliştirilmesi için sayısız başarıya imza atan sendikamız, çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Sivil Memur Sendikası (SİME-SEN), üyelerimizin her daim yanındadır. Konu ile ilgili gelişmeler tüm şeffaflığıyla kamuoyuna duyurulacaktır. Saygılarımızla arz ederiz.
 
SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
Fotoğraflar
Yazılım &Tasarım OMEDYA