SİME-SEN KADINLAR KOMİSYONU

1.12.2017, 18:09'de eklendi
SİME-SEN KADINLAR KOMİSYONU
SİME-SEN KADINLAR KOMİSYONU

“Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.

                                                                                              Kemal ATATÜRK “

 

 

Toplumların gelişmesinde kadın işgücü büyük önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkelere bakıldığında kadın nüfusunun önemli bölümünün iş hayatında istihdamının sağlandığı görülmektedir. 

 

Günümüzde teknolojik gelişmeler, eğitim düzeyinin yükselmesi, çağın getirileri kadının iş hayatında daha çok yer almasına katkı sağlamıştır. 

 

Teknolojik gelişmeler beyinsel gücü; kadın-erkek eşitsizliğinin temeli olan, kadın işi-erkek işi ayrımını yaratan fiziksel gücün ilerisine taşımıştır.

 

Bu gibi gelişmelerle birlikte iş hayatında yer alan kadınlar psikolojik şiddet, yasal hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması gibi sorunlarla da karşı karşıya kalmaktadır.

 

Çalışanların sosyal, ekonomik hak ve çıkarlarını korumak ve sorunların çözümü için sendikalar kurulmuştur. Sendikalara üyelik, sendikal faaliyetlere aktif katılım gibi konularda kadınların sayısı erkeklere oranla oldukça düşük kalmaktadır. Bunda; kadın çalışan istihdamının erkeklere oranla daha az olması, kadının asıl görevinin ev ve aile olduğu kabulüne dayanan ailevi sorumluluklar ile iş yaşantısı arasındaki koşuşturmaca temel nedenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Sendikamız, SİME-SEN bünyesindeki kadın-erkek tüm sivil memurların yasal hak ve özgürlükleri, ekonomik çıkarları, çalışma şartları konularında büyük mücadeleler vermiş ve vermeye de devam etmektedir.

 

Sendikamız kadın çalışanların sendikaya üyelik, sendikal faaliyetlere katılım ve sendika bünyesinde aktif görev alma hususlarına önem vermektedir. Çünkü bu sayede hem tam bir birlik beraberlik ortamı oluşturulmakta hem de karşılıklı fikir alışverişi ile ortaya koyulan sorunların çözümünde kolaylık sağlanmaktadır. Bu anlamda kadın çalışanlarımızın üyelik ve sendikal faaliyetlerde bizlere destek vermeleri büyük önem taşımaktadır. 

 

SİME-SEN ve SİME-SEN Kadınlar Komisyonunun ortak amacı, kadınların çalışma ortamında yaşadığı haksızlık ve mağduriyetlere karşı yasal hak ve özgürlüklerini korumada öncü ve yardımcı olmanın yanı sıra, kadınlara kendi hak ve özgürlüklerini savunma bilincini kazandırmaktır.

 

Arzu YILMAZOĞLU DOĞAN

SİME-SEN KADINLAR KOMİSYONU BAŞKANI

Yazılım &Tasarım OMEDYA