SİME-SEN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA

15.11.2019, 15:51'de eklendi
SİME-SEN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA
Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Sayın Ahmet KENDİR makamında ziyaret edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığında yetkili sendika konumundaki Sivil Memurlar Sendikasının (SİME-SEN) Genel Başkanı Serdar DURSUN, Genel Sekreter Hatay KOMAT, Genel Başkan Yrd. Ercan BÜYÜKKAYA ve Genel Başkan Yrd. Kemal ARSLAN tarafından, Sahil Güvenlik Komutanı Sayın Tuğamiral Ahmet KENDİR  14 Kasım 2019 tarihinde makamında ziyaret edilmiştir.

 

Ziyaret esnasında; Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Devlet Memurlarının ekonomik, mesleki ve sosyal hak ve menfaatlerine yönelik sorunlarına / mağduriyetlerine yönelik çözüm önerilerini içerir sunum dosyamız Sahil Güvenlik Komutanımıza bizatihi takdim edilmiştir. 

 

Sunum dosyamızda gerekçeleri sunulmakla birlikte özetle;

- İçişleri Bakanlığında onay aşamasında olan Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliğinin takip edilerek bir an evvel onaylatılması ve Görevde yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavlarının yapılması ısrarla talep edilmiş ve sürecin hızlandırılacağı sözü alınmıştır.

 

-  Öğrenim ve Eğitim Durumu elverişli bulunan Devlet Memurlarının Yönetici (Müdür, Müdür Yardımcısı, Şef gibi) kadrolarına atanabilmelerine veya geçici de olsa bu görevleri yapabilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiş ve  bu konuda bizzat Sahil Güvenlik Komutanı tarafından çalışmanın yapılacağı dile getirilmiştir.

 

            Ayrıca Sn. Sahil Güvenlik Komutanının Personel Başkanlığı yaptığı dönemde başlatmış olduğu “Sivil Memurların görev yapabileceği halen rütbeli personelin atamasının yapıldığı Müdür ve Kısım Amirlikleri kadrolarının tespit edilmesi çalışması.” hatırlatılarak tekrarlanması talep edilmiş ve olumlu yönde görüş alınmıştır.

 

            Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası meydana gelen personel açığının, askerlik görevinin gerektirmediği “Personel Şubeler, Lojistik/Tedarik Şubeler, HEK Şubeler, Ulaştırma/Garaj Amirlikleri, Saymanlıklar” gibi kadro görev yerlerinin vekaleten ve ileri ki aşamada sınavla asaleten, Sivil Memur eli ile yürütülmesinin sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılmasını gerekçelerimiz ile birlikte sunulmuş ve olumlu değerlendirmiş olup gerekli çalışmaların yapılacağı sözü alınmıştır.

 

-  A Tipi Kariyer Kadrolarının SG Komutanlığında da açılması yönündeki talebimiz ısrarla tekrar talep edilmiş ve açılması yönünde İçişleri Bakanlığına gerekli girişimin yapılması talep edilmiştir.  

 

- 657 Sayılı Devlet Memurlarının 68/b Torba Kadro Uygulamasının Geniş Kapsamlı Hayata Geçirilmesi talebimiz üzerinde çalışılacağını ve hayata geçirilmesi yönünde olumlu görüş alınmıştır.

 

-Asayiş Tazminatının Devlet Memurlarına verilmesi hususundaki ısrarlı tavrımızı yeniledik. MSB’lığının Sivil Memur Tazminatı çalışmasına da destek çıkılmasını verildiği takdirde SGK.lığındaki Sivil Memurlarında aynı haktan faydanlanmalarının sağlanması hususundaki taleplerimizi yeniledik ve bu hususta Bakanlık düzeyinde girişimin yapılmasını İdare olarak beklediğimizi ısrarla dile getirilmiştir.

 

- Sözleşmeli Personel arkadaşlarımız için daha önceki Kamu İdari Kurul Toplantılarında da dile getirdiğimiz  Tayin BEDELİ hakkındaki talibimizin torba yasa içerisinde ve  onay aşamasında olduğu öğrenilmiştir.

.

-Harç ve Vergilerden muaf Silah Taşıma Ruhsatı verilmesi konusunda İçişleri Bakanlığındaki mevzuat değişikliğine desteğin devam etmesi talep edilmiştir.

 

- Sözleşmeli Personelin; Özlük, Mesleki ve Sosyal Hakları ile Çalışma Şartlarının iyileştirilmesi, OYAK Üyeliği, Sözleşme Sürelerinin Uzatılması,

 

- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki Devlet Memurlarının Mali ve Özlük Haklarında İyileştirilme Yapılması,

 

- 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası yaşanan süreç de yoğun bir iş yükü altında mesai mefhumu tanımadan görev yapan kurumumuzun tamamlayıcı unsuru olan sivil memurlarla birlikte tüm personele bir derece verilmesi konusunda talebimize destek verilmesi,

 

- Maaş İyileştirilmesine Yönelik Rütbeli Personele Yapılan Tekliflere Devlet Memurlarının ayırt edilmeden eklenmesi,

 

- Devlet Memurlarının 7068 Sayılı Kanun kapsamı dışına çıkarılması için gerekli girişimin Bakanlık düzeyinde yapılması, 

 

- Fiili Hizmet (Yıpranma) Zammından Sivil Memurlarında faydalandırılması yönünde çalışma yapılması

 

- Savunma ve Güvenlik Hizmet Kolunun 4688 Sayılı Kanuna eklenmesi,

- Devlet Memurlarına Başarı ve Üstün Başarı Verilmesi Hususunun Daha Aktif Hale Getirilmesi ve Bununla Birlikte Nakdi Ödül Verilmesi,

 

- 3795 Sayılı Kanun Kapsamında; Mesleki ve Teknik Okulları Bitiren Meslek Kadrolarındaki Devlet Memurlarının Teknik Hizmetler Sınıfına geçirilmesi,

 

- 5688 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı Beslenme Kanunun (Güçlendirilmiş Tayin Bedeli)  Ek Madde 1’e “Devlet Memuru” İbaresinin Eklenmesi İçin Bakanlık Seviyesinde Gerekli Girişimlerde Bulunulması,

 

- Yapılan Girişimler Neticesinde ve Hali Hazırda İçişleri Bakanlığında Onay Safhasında Olduğunu Öğrendiğimiz Vergisiz Harçsız Silah Taşıma Hakkının Onaylanmasına Yönelik Bakanlık Seviyesinde Koordine Kurulmasının Sağlanması,

 

- Sahil Güvenlik Komutanlığının Hizmet Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin 25 Maddesinde Yazılı Törenlere Katılım hususundaki ibarelerin Devlet Memurlarına Uygulanmaması,

 

- Genel Kolluk Personelinin Ücretsiz Olarak Yararlandığı Toplu Taşıma Araçlarından Devlet Memurlarının da Yararlanması Konusunda Gerekli Girişimlerin Yapılması,

 

- Devlet Memurlarının Atandığı Kadro ve Sınıfı ile Mesleki Eğitimi Dışındaki İşlerde Görevlendirilmemesi,

 

- Devlet Memurlarının Nöbet sistemine Dâhil Edilmemesi,

 

- Devlet Memurlarının Atama ve Görev Değişikliği Taleplerine Hakkaniyet Ölçütü İçerisinde İşlem Yapılması,

 

gibi hususları ele alınmıştır.

 

Sayın Sahil Güvenlik Komutanının taleplerimize ait konulara olumlu yaklaşımından ve göstermiş oldukları misafirperverliklerinden dolayı kendilerine tüm sivil memurlar adına teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.

SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Fotoğraflar
Yazılım &Tasarım OMEDYA