Sime-Sen Yhs Mağduriyetini TBMM’ye Taşıdı…

12.7.2016, 09:45'de eklendi
Sime-Sen Yhs Mağduriyetini TBMM’ye Taşıdı…
Yhs Dosyası; Ak Parti Genel Merkezi Maliye Bakanlığı, Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık, Milletvekilleri, Tbmm Ak Parti Grubu’nun Önünde

Kamuda çalışan ve diğer kamu çalışanlarına göre sahip olduğu hak ve kazanımlar olarak 2. Sınıf devlet memuru statüsüne layık görülen YARDIMCI HİZMET SINIFI personelinin yaşadığı tüm sorunları dosya haline getiren SİME-SEN bu dosyaları ilgili kurum ve kuruluşlara gönderdi.

Sime-sen Genel Merkezi tarafından ısrarla takip edilen ve her platformda dile getirilen YHS personelinin statülerine ilişkin sorunları başta AK PARTİ Genel

Merkezi olmak üzere Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakanlık, Milletvekilleri ve TBMM AK Parti Grup Başkanlığı’na sunuldu.

SİME-SEN tarafından oluşturulan ayrıntılı YHS Dosyasında, öncelikle170 bin YHS personelini ikinci sınıf memur pozisyonuna sokan “YHS” ibaresinin kaldırılarak “DESTEK HİZMETLERİ SINIFI” ibaresinin getirilmesi, tüm devlet memurlarının kullandığı EK GÖSTERGE hakkından YHS personelinin de faydalandırılması, YHS personelinin emeklilikteki hak kaybı kaygılarının giderilmesi, bunlar yapılamıyor ise YHS personelinin kendi branş özellik ve mesleki yeterliliklerine göre İLGİLİ HİZMET SINIFLARINA geçirilmesi talep edildi.

Dosyada yer alan belgelerde ayrıca taleplerin gerekçeleri de izah edildi:

* Bugün Kamuda çalıştırılan yaklaşık 170 bin Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) personel bulunmaktadır.

* Adalet ve Kalkınma Partisi Hükümeti’nin icraatları arasında 49 bin sözleşmeli personele kadro verilmesi ve en son 720 bin taşeron çalışanının kamu istihdam güvencesine kavuşturulması gibi çok büyük uygulamaların bulunması Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelde de kendilerinin hak kayıplarının giderilmesine yönelik ümit ışığı olmuştur.

* Söz konusu personel, Sosyal devlet ilkesinin yükümlülükleri ve hizmet alanının çeşitliliği dolayısıyla branşlarını icraya yönelik mesleki eğitim gerektiren tahsil tamamlamalarına rağmen başta Kanun metninde ifade ediliş şekliyle ve özlük hakları yönünden diğer memurlara nazaran birçok haktan mahrum bırakılmış ve maalesef fiili duruma göre gerekli yasal düzenlemeler henüz yapılmamıştır.

* Bu kapsamda Yardımcı Hizmetler Sınıfı personele yönelik olarak; Öncelikle 657 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinin birinci fıkra VIII’inci bendi olmak üzere mevzuatın her noktasına işlenmiş olan ve ikinci sınıf personel izlenimi yaratan “Yardımcı Hizmetler Sınıfı” ibaresinin “Destek Hizmetleri Sınıfı” olarak değiştirilmesi gerekmektedir.

* Tarihi gelişim sürecine bakıldığında 1970 yılında 1327 sayılı Yasa ile sadece genel idare hizmetler sınıfına verilen ancak geçen süreçte fasılalı olarak yasal düzenlemelerle YHS hariç tüm sınıfların yararlandırıldığı ek gösterge hakkının Yardımcı Hizmetler sınıfı personele de verilmesi gerekmektedir.

* Memurların alacağı ücret ve daha önemlisi hayatının kalan kısmı olan emeklilikte tabi olacağı maaş yönünden en önemli çarpan olan ek gösterge hakkı, bu yönüyle emekliliği kara gelecek olarak gören YHS personeli için hayati öneme haizdir.

* YHS personelinin ek göstergeden yararlandırılması mümkün değilse Yardımcı Hizmetler Sınıfının 657 sayılı Kanun metninden kaldırılarak hizmetin (branşın) yürütülebilmesi için mesleki eğitim alması gereken branşlardaki YHS personelinin ilgili branşlarına uygun diğer Hizmet Sınıflarına (Örneğin: YÖK Kararında belirtildiği üzere Aşçı branşındaki personelin Teknik Hizmetler Sınıfına) geçirilmesi, diğerlerinin 657 sayılı Kanun’un 36’ncı madde Genel İdari Hizmetler Sınıfı Başlıklı I’inci bendindeki “…..bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder” hükmü gereğince Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi gerekmektedir.

SİME-SEN YÖNETİM KURULU

Dokümanlar
Yazılım &Tasarım OMEDYA