Terörle Mücadele Bölgelerinde Görev Yapan Üyelerimizin Özlük Hakları İçin Sıkı Takipteyiz

19.12.2016, 10:00'de eklendi
Terörle Mücadele Bölgelerinde Görev Yapan Üyelerimizin Özlük Hakları İçin Sıkı Takipteyiz
EGM ve TSK bünyesinde bölgede görev yapan sivil memur için ayrıcalıklı durumlarının karşılığını bulmasını” talep ettik.

Terörle Mücadele bölgesini kapsayan illerde 24 saat esasına göre görev yapan  2500 civarındaki sivil memurun “ayrıcalıklı durumlarından kaynaklanan karşılığının yerini bulması” adına yaptığımız çalışmalar hızla devam ediyor.

Özellikle Fırat Kalkanı ve Musul operasyonları sonrasında bölgesel hareketliliği ve önemi artan Gaziantep ve Şanlıurfa ile birlikte “terörle mücadelede kritik iller olarak belirtilen 13 il”de 24 saat esasına göre 2500 civarında Sivil Memur çalışan sivil memur adına Cumhurbaşkanlığı’na,  TBMM’ye, Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığı’na Genelkurmay ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne birer yazı gönderen Sime-Sen’e  cevap  Emniyet Genel Müdürlüğü’nden geldi.
Genel Müdürlük gönderdiği cevabi yazıda Sendikanın taleplerinin değerlendirildiği, bu manada neticeden ayrıca bilgi verileceği kaydedildi.

SİME-SEN’in gerek üyeleri adına, gerekse bölgede görev yapan tüm sivil memurlar adına gönderdiği yazılarda, kritik bölgede son zamanlarda yaşanan terör olaylarının artış sağlaması nedeniyle EGM ve Askeri işyerlerinde görevli Sivil Memurların güvenlik nedenlerinden dolayı diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına tabi olarak görev yapan memurlardan daha fazla risk taşıdıkları ve çoğu gün iş yerlerinden ayrılamadıkları evlerine dahi gidemedikleri belirtildi.
Bu kapsamda belirtilen kritik illerde görev yapan Sivil Memurlara;
Aynı Kurumda birlikte çalıştıkları üniformalı personele verilen Fiili hizmet zammının verilmesi,
Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarına verilenin üzerinde ya da ayrı olarak özel hizmet tazminatının verilmesi,
Emniyet Genel Müdürlüğündeki Sivil Memurlara sağlanan harçsız silah taşıma hakkının (gerekirse sadece Kritik illerdeki Valilikler ile koordine kurularak) TSK’da görevli sivil memurlara da verilmesi,
Ek gösterge puanının Uzman Erbaşlarda olduğu gibi sivil memurlar için 3000 puana çıkartılması şeklinde diğer personele tanınan iyileştirmelerden yararlandırılmaları talep edildi.Geniş dağılımı yapılan yazıda ayrıca Genelkurmay Başkanlığı’nın aşağıda sunulan yazısında gösterilen gerekçelerle sivil memur ücretlerine yönelik olarak iyileştirme yapılmasının camiayı mutlu edeceği kaydedildi.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞININ YAZISI:

  1. TSK’da görevli sivil memurlar askeri kurallara tabi olarak, kıta, karargâh ve kurumlarda askerlik mesleği dışındaki savunma ve güvenliğe yönelik; teknik, idari, mali, hukukî, sağlık, eğitim ve öğretim, tedarik, lojistik hizmetleri, istihbarat, bilişim, ulaştırma gibi görevleri askeri personel ile birlikte yerine getirmektedir.
  2. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 232’nci maddesinde söz konusu Kanun’un, çalışma saatleri hakkındaki 99’uncu, günlük çalışma saatlerinin tespiti hakkındaki 100’üncü, günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmette çalışma saat ve usulünün tespiti hakkındaki 101’inci ve fazla çalışma ücreti hakkındaki 178’inci maddelerinin, TSK’da çalışan memurlara uygulanmayacağı hükmü yer almaktadır. Ayrıca aynı Kanun’un 233’üncü maddesi; “Bu kanunun 7’nci bölümünde yer alan “Disiplin”e ait 124-136’ncı maddelerindeki hükümlerin Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanun ve Yönetmeliği, Askeri Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanunu ve konu ile ilgili diğer hükümler saklıdır.” hükmünü amirdir.
  3. TSK bünyesinde kurumun asli unsuru olarak görev yapan sivil memurlar, tabi olduğu yasalar ve kurullar yönüyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarından ayrılmaktadırlar. Söz konusu personel askeri personel ile birlikte görev yaptıkları birilerde hizmetin gerektirdiği gizlilik ve sorumluluk ile çalışmaktadır. Bu kapsamda, TSK’da görevli sivil memurlar, diğer kurum ve kuruluşlardaki memurlardan mevzuat açısından farklı bir konumda bulunmakta ve askeri personel ile yürütülen savunma hizmetinin bir parçasını oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak yurtiçinde icra edilen eğitim, tatbikat ve benzeri faaliyetlere katılmakta, terörle mücadele edilen kritik illerde görevli birliklerde görev yapmaktadır.

Bu kapsamda, TSK’da görevli 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi sivil memurlara,

Özel Kuvvetler Komutanlığı kadrolarında görevli olanlara %75 oranında, diğer kadrolarda görevli olanlara %50 oranında ilave özel hizmet tazminatı verilmesi hususunda teklif yapılması Milli Savunma Bakanlığının tensiplerine maruzdur.” 

Cumhurbaşkanı,  milletvekilleri, bakanlıklar ve ilgili kurum ve kuruluşlardan sivil memurların ayrıcalıklı durumlarının karşılığını almaları için hukukun külfet-menfaat dengesinin gereği olarak bu taleplerde bulunulduğu belirtilen yazıda sivil memurlar adına her kesimden destek istendi.
 
SİME-SEN’in geniş bir dağıtım ağı ile destek arayışlarına  Emniyet Genel Müdürlüğü’nden destek geldi. Genel Müdürlük  sendikaya gönderdiği yazıda, taleplerin değerlendirildiğini, sonucun ayrıca bildirileceğini vurguladı.

Dokümanlar
Yazılım &Tasarım OMEDYA