COVİD-19 Tedbirlerinde Son Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından “Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler” konulu yazı yayınlandı. Yayınlanan yazıda şu hususlar yer aldı;

Kovid-19 salgınında kamu çalışanlarına yönelik tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından yayınlanan 26 Ağustos 2020 tarihli 2020/11 sayılı genelgede “Kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla: çalıştırılma biçimine bakılmaksızın çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışına yöntemleri uygulanabileceği” ifadesi yer almıştır.

Bu kapsamda;

 • Dönüşümlü çalışanların fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacağı,
 • Esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanların bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacağı,
 • Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların malı ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olduğu,
 • İdari izinlilerin, uzaktan veya dönüşümlü çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların çağrıldıkları anda görevine dönmek zorunda olduğu hüküm altına alınmıştır.
 • Söz konusu Genelge'nin uygulanmasına yönelik usul ve esaslar: Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında birim amirleri, Genelkurmay Başkanlığında Genelkurmay II. Başkanı, Kuvvet Komutanlıklarında Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Üniversitesi'nde Rektör, Bakanlık bağlı kurum ve kuruluşlarında en üst amir tarafından belirlenecektir. Uygulamaya dair usul ve esasları belirleme yetkisi İfadeleri yer aldı.   

  Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan da Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan “Alınacak Tedbirler” konulu yazıda aşağıdaki hususlar yer aldı.


 • Tüm dünyada etkisini sürdüren Kovid-19 salgını nedeniyle özellikle son dönemlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda vaka sayısında artışın gözlendiği, yapılan inceleme neticesinde personelden izne giden ve dönüşünde Kovid-19 testi pozitif çıkanlarda artış olduğu tespit edilmiştir.
 • Kovid-19 salgınının artışının önlenmesi maksadıyla. 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren mücbir sebepler dışında izin verilmeyecektir.
 • Mücbir sebeplerle verilecek izinlere ilişkin izin verme yetkisi ana ast birlik komutanlıklarındadır. Ordu Komutanlıkları söz konusu yetkiyi kendisine bağlı olan ana ast birlik komutanlıklarına devredilebilecektir.

  Doğru Bilginin adresi SİME-SEN ‘ i takip etmeye devam ediniz.


Sosyal Medyada Paylaş