SİME-SEN NASIL KURULDU?


SENDİKAL YASAĞIN KALKMA SÜRECİ VE SİME-SEN


Türk silahlı kuvvetlerinde görev yapan sivil memurlar adına bizler,  çalışma hayatındaki  yaşanan sorunların birikmesi ve çözümlerinin en etkili yolunun  sendikalaşmak olduğuna hemfikir olduk.

Yaklaşık üç yıl önce, sivil memurlar sendika platformu adı altında harekete geçtik. Gereken alt yapı ve donanımımızı tamamlayarak sendikal haklarımzı almak için mücedelemize başladık.  Yasaklı olmamıza rağmen, mücedelemizin daha etkin ve hızlı ilerlemesi adına 21 ekim 2011’te ankara valiliğine gerekli başvurumuzu yaparak 51 arkadaşımızla beraber, 52 bin arkadaşımız adına sime-sen’i kurduk.

Sime-sen kuruluşundan sonra ilgili kanun gereği   14-15.nisan.2012 tarihinde ilk olağan genel kurulunu gerçekleştirmek suretiyle  kuruluşumuzun resmi  ve  tüzel kişiliğe kavuşması sağlanmıştır.

Kuruluş  aşamasındaki hukuki dayanaklarımız;

151 nolu uluslar arası (ilo) sözleşmesi  (kamu hizmetinde örgütlenme hakkının   korunması ve istihdam koşullarının  belirlenmesi yöntemlerine ilişkin sözleşme)

98 nolu uluslar arası (ilo) sözleşmesi(teşkilatlanma ve kollektif müzakere hakkı prensiplerinin uygulanmasına ilişkin sözleşme)

87 nolu uluslar arası (ilo) sözleşmesi sendikal özgürlüğün ve örgütlenme hakkının korunmasına ilişkin sözleşme)

Anayasamızın 51. (örgütlenme özgürlüğü maddesi) ve 90. (milletler arası anlaşmaların kanun hükmünde olduğu ve  kanunlar arasındaki uyuşmazlık neticesinde   uluslar arası kanunun uygulanacağına dair maddesi).

Görüldüğü üzere sendikamızın kuruluşunda ve faaliyet göstermesinde hukuksal olarak bir engel olmamasına rağmen ankara valiliğince 4688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununun 15/g maddesi (tsk’da çalışan sivil memurların sendika kuramayacağı ve üye olamayacağı ) gerekçe gösterilerek yok sayılmış, aynı zamanda 8. İş mahkemesi’nde kapatma davası açılmıştır. Yapılan yargılamada sendikamız tarafından, söz konusu kanunun anayasamızın amir hükümlerine ve anayasamızın 90.maddesi doğrultusunda ülkemizin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelerle tanınan temel örgütlenme özgürlüğüne aykırılığı iddia edilerek dosyanın anayasa mahkemesine gönderilmesi istenmiştir. Ankara 8.iş mahkemesi tarafından anayasaya aykırılık iddiamız yerinde görülerek dosya anayasa mahkemesine gönderilmiştir.

Anayasa mahkemesi davayı 10.04.2013 tarihinde esastan görüşmüş ve sivil memurların sendikal haklarının engellenmesinin, anayasamızın 51.maddesi ve 90.maddesindeki hüküm gereğince uluslar arası sözleşmelere aykırı olduğu gerekçesiyle sivil memurların sendikal haklarını engelleyen “4688 sayılı kanun 15/g maddesinin iptaline” karar vermiştir.