Sivil Memurlar Sendikası Talepleri

 1. 657 sayılı Devlet memurları kanunu 232. ve 233. maddelerinin iptali
 2. Kadro değiştirme sürecinin önündeki engellerin kaldırılması.
 3. Tayin atama ve becayiş başvurularının cevapsız bırakılması veya geçersiz sebeplerle iptal edilmesi
 4. Nöbet hizmetleri 657 Sayılı Kanuna tabi olmasına rağmen, 211 Sayılı İç Hizmet Kanunu işaret edilerek karşılığının verilememesi
 5. Devlet Personel Dairesi Başkanlığı envanterinde sivil memur karşılığı kadro ve görevle ilgili bilgilendirmeler  olmadığı için “çalışırken” ve “emeklilikte” maddi manevi kayıplar yaşanmasının çözülmesi
 6. Tsk bünyesindeki memur kadrosunun resmi gazetede yayınlanması
 7. Ek göstergenin 3600’e çıkarılması
 8. Eşit görev dağılımı
 9. Görevde yükselme ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılması
 10. Kadrosu farklı olmasına rağmen sözlü emir ile  memurun rızası olmadan başka görevde süresiz  çalıştırılması
 11. Ast üst ilişkilerindeki çerçeveler belli olmadığından ortaya çıkan hukuki problemlere askeri hukukta çare aranması
 12. Kurum değişikliklerine muvaffakat verilmemesi
 13. 6331 sayılı iş güvenliği yasasının askeri fabrikalar ve dikimevleri haricindeki diğer kurum karargah ve kışlalarda uygulanmaması
 14. İl dışı görevlendirilmelerde harcırah verilememsi veya kesilmesi durumlarında ortaya çıkan maddi manevi kayıplar
 15. Kadrolara ait görev tanımları yapılamadığı için kadro dışı görevlendirilmeler
 16. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve sağlık sigortası kanununun uygulanması
 17. Bilgisiz kullanıldığında can ve mal kaybına sebep olabilecek demirbaşlarla ilgili eğitim-kurs ve uygulama çalışmalarının yapılması
 18. Boş kadro bulunmasına rağmen yetersiz personelle çalışması sebebi ile yaşanan yoğunluk
 19. Diğer Devlet Bakanlıklarında çalışan memurlara ödenen tazminat ve ödeneklerden sivil memurlarında faydalandırılması
 20. Sağlık Bakanlığına ait hastanelerde döner sermaye v.b ödeneklerin askeri hastane personelinede ödenmesi
 21. Sivil memurların sosyal tesislerinin olmaması ve askeri personelin kullandığı sosyal tesislerden geçerli hiçbir gerekçe olmadığı halde faydalandırılmaması
 22. Fazla mesai ve nöbetler için maddi karşılık alınması
 23. Keyfi  uygulama, mesailer ve mobinge karşı tedbir alınması
 24. Amirin mezuniyet seviyesinin memurdan düşük olması pozisyonunun engellenmesi
 25. Sivil memurun 211 sayılı iç hizmet kanununa karşı tüm bağlayıcıların kaldırılması
 26. Fiili hizmet zammından faydalandırılması
 27. Aile birliğinin yasasının uygulanması. Aile birleşimleri ilgili anlaşmaların sivil memurları kapsaması
 28. Sosyal denge tazminatı
 29. Uzman çavuşluktan memurluğa geçişlerdeki derece kademe düşüşü ve zorunlu emekliliğin ortadan kaldırılması
 30. Lojman payı az olması sebebiyle kira yardımı yapılması yada personelin lojman payının %20 yapılması
 31. Sözleşmeli memurların kadroya alınması
 32. Giyim yardımının güncellenmesi ve bedellerinin artırılması
 33. Döküm-Metalurji-Patlayıcı-Yanıcı-Asit-Kurşun-Radyasyon vb ağır hasar oluşturabilecek muhteviyata sahip görevlerde çalışan memura kademeli geçiş yada vücut hasarına göre kadro değişimi
 34. Unvan değişikliklerinin 657 sayılı kanuna ve Anayasa’ya uygun hale getirilmesi
 35. Sağlık hizmetleri sınıfına “sağlık tazminatı”nın ödenmesi
 36. Emeklilikte ek ödemelerin tamamen kesilmemesi
 37. Kreş yardımı yada kreş kontenjanının oluşturulması
 38. Sivil memurlarda “uzmanlık” ünvanının şahsa değilde makama verilmesi ile oluşan kayba karşı “uzman”lık ünvanının görevi mukabilinde ilgili şahısta kalması.
 39. Yurtdışı görevlendirmelerde ve yabancı dil kurslarında diğer personelle eşit statüde tutulması
 40. Görevde yükselme hakkını ve uygulamasını sağlamak
 41. Yüksek lisansa sahip personel için yeterli ve uygun kadroların bulunmaması
 42. 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunundan faydalanabilen diğer personelle eşit haklar sağlanması
 43. Arazi ve yıparanma tazminatlarının ödenmesi
 44. Askerliğini yapmamış memurun, askerliğini görev yerinde yapabilmesinin sağlanması