Covid-19 Normalleşme Sürecinde Son Gelişmeler

Milli Savunma Bakanlığınca koronavirüs hastalığı salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında "Poliklinik ve Sağlık Raporları Hakkında” yapılacak işlemlerle ilgili yazı yayımlanmıştır. Bu kapsamda normalleşme sürecine ilişkin yapılan yeni düzenlemelerle ilgili yazıda;


Tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında normalleşme süreci ve alınacak tedbirler yeniden düzenlenmiştir. “Hasta ziyaretleri hakkında” konulu yazılarımız yürürlükten kaldırılmış olup aşağıda yer alan hükümler hasta ziyaretleri ve refakatçi işlemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur.


 • Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmelidir
 • Sağlık kuruluşu içerisinde bulunan herkes bulunduğu süre boyunca maske takılmalıdır
 • yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasaklanmalıdır
 • Bakanlığımızın yayınladığı kurallara dikkat etmek şartı ile çocuk ve yeni doğan bakım servislerinde covid-19 tanısı dışındaki hastaların günde 1 defa ziyaretine izin verilebilir çocuk ve Yeni doğan Yoğun bakımların da koyu ton 9 tanesi ile yatan hastaların gerekli önlemler ve hekiminin izin vermesi şartıyla izin verilebilir.
 • Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar hariç refakatçi kabul edilmemelidir hasta refakat hizmetleri sınırlı sayıda tutularak Mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmalıdır
 • Elektif işlemlerin ertelenmesi ve diğer alınacak tedbirler konulu yazının aşağıda belirtilen ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş olup bu maddeler dışında kalan hükümler aynen uygulanmaya devam edilecektir. Her türlü cerrahi işlemin bakanlığımızca oluşturulan rehbere uygun şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında;


 • Acil haller dışında Ağız ve Diş Sağlığı hizmetlerinin tamamı MHRS üzerinden randevu alınarak verilmelidir.
 • Ağız ve diş sağlığı hizmetleri için 1,2 ve 3 ünit bulunan odalarda sadece tek kullanılmalıdır.
 • Dört ve daha fazla ünit bulunan odalarda ise aktif olarak kullanılacak ünit sayısı mevcut limit sayısının yarısından fazla olmayacak şekilde ilgili sağlık tesisi başhekimliği ince düzenlenmeli ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.
 • Ağız ve diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması sağlanmalıdır.
 • Bu dönemde İhtiyaç halinde öncelikle panoramik görüntüleme istenmeli her bir hasta çekimi sonrasında uygun yöntemlerle dezenfeksiyon sağlanmalı ve diğer görüntüleme yöntemleri zorunlu hallerde tercih edilmelidir.
 • Poliklinik ve sağlık raporları hakkında alınacak tedbirler konulu yazının aşağıda belirtilen ilgili maddeleri yeniden düzenlenmiş olup bu maddeler dışında kalan hükümler aynen uygulanmaya devam edilecektir.
 • Kovid-19 pandemisinde normalleşme sürecinde sağlık kurumlarında çalışma rehberi doğrultusunda poliklinik hizmetleri sunulacaktır. Acil haller dışında MHRS yönlendirilecektir.
 • 01 Ocak 2020 – 08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek olan 18-65 yaş grubu kişilerin, kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran - 7 Ağustos 2020 tarihleri arasında verilmeye başlanacak olup rapor için hastaneyi müracaatların MHRS üzerinden yapılması sağlanacaktır.
 • 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılan kişilerin raporları ikici bir talimata kadar geçerli olup bu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu ve sürekli kullanımı gerektiren ilaçları tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşlarına girilmeden reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecektir.
 • 02.2020 tarihi dâhil bu tarihten sonra kontrol muayenesi öngörülen Suriyeli sağlık raporlarının yenilenmesi işlemine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.
 • Sürücü belgesi almak için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesinde 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacaktır.
 • Memur atamalarında mevzuatında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu düzenlenecektir. Kurul raporu gereken durumlarda 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren rapor işlemlerine başlanacaktır.
 • Askeri yoklama raporları aile hekimlerince düzenlenmeye devam edilecektir. Askerliğe elverişli olmadığı yönünde hastanelere sevk edilen hükümlülerin 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren rapor işlemlerine başlanacaktır.
 • Her türlü raporu itiraz başvuruları 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacaktır. 1 Mart 2020 tarihi itibariyle işlemlere başlanmış ancak poliklinik, kurul, imza ve onay süreçleri tamamlanmayan raporların 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde tamamlanması sağlanacaktır.
 • ‘’Covid-19 salgını süresince sağlık kuruluşlarında sağlık personel ayrılışları’’ konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup ilgili yazı ile ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden ayrılmasına 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren izin verilecektir.
 • ‘’Sağlık kurulu raporları’’ konulu yazımız yürürlükten kaldırılmış olup silah bulundurma ve taşıma ruhsatını almak ve yenilemek için sağlık kurulu raporu almak isteyenler 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren sağlık hizmet sunucularına başvuru yapabilecektir.

Yukarıda yer alan normalleşme sürecine ilişkin alınan yeni düzenlemelerin ilinizde bulunan kamu üniversite ve özel sektöre ait tüm sağlık kuruluşlarında duyurulması ve uygulanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.’’ denilmektedir. Tüm sivil memur camiasına duyurulur. Doğru bilginin adresi SİME-SEN’i takip etmeye devam ediniz.


SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Sosyal Medyada Paylaş