MEMUR MAAŞ ARTIŞLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTIR !!!

????MEMUR MAAŞ ARTIŞLARI HAYAL KIRIKLIĞI YARATMIŞTIR !!!

 

☑️Türk-iş’in yapmış olduğu araştırmada; dört kişilik ailenin gıda ve diğer tüm temel harcamaları için hanesine girmesi gereken toplam gelir tutarının (yoksulluk sınırı) 33.750 TL. olduğu tespit edilmiştir. Mutfak enflasyonu aylık %2,23 ve son on iki aylık %72,18 oranında artmıştır. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı (açlık sınırı) 10.360 TL olarak hesaplanmıştır. Bekâr bir çalışanın aylık yaşama maliyeti 13.440 TL’ye ulaşmıştır. Gıda artışlarında yaşanan fahiş fiyatlar, geçim şartlarını ve yaşam kalitesini düşürmüştür.


 ☑️Bu bağlamda; siyasi irade tarafından Türkiye Büyük millet Meclisine sunulan torba yasa teklifinde öngörülen artışın maalesef yoksulluk sınırının (33.750 TL) altında kaldığı görülmüştür. Bahse konu artışın en son gelen zamlarla birlikte mevcut ekonomik koşullara yeterince cevap vermediği gibi memur ve memur emeklilerini hayal kırıklığına uğratmıştır. Ayrıca, 8.077 TL seyyanen ek ödemenin emekliliğe yansıyıp yansımadığı da anlaşılamamıştır.

 

☑️Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan teklifin yasalaşması halinde memur ve memur emekli camiasının büyük bir bölümünün yoksulluk sınırı altında hayat şartlarını sürdüreceği anlaşılmaktadır. 

 

☑️Bu kapsamda; camiamızın ve üyelerimizin hak ve menfaatlerine ilişkin öncelikli olarak siyasi iradeden, ücretlerde bozulan eşitsizliğin ve adaletin yeniden sağlanması adına; 

✔️Yapılacak artışın en azından yoksulluk sınırı olan 33.750 TL’den aşağı olmamasını,  

✔️Memur emeklisine de mutlaka seyyanen ek ödeme yapılmasını,

✔️Giyim yardımının ve tayın bedelinin piyasa şartlarına göre yeniden revize edilmesini,

✔️Günün şart ve koşullarına göre tüm memurlara yeterli seviyede kira yardımının yapılmasını,

✔️Bayram ikramiyesinin yeniden revize edilerek tüm memurların maaşlarına yansıtılmasını,

✔️Yılda en az iki kez bir maaş ikramiye verilmesini,

✔️Emekli ikramiyelerinin en az 100 m2 bir ev alacak kadar arttırılmasını,    

✔️Birinci dereceye gelmiş tüm memurlara sınıf ayırımı yapılmaksızın 3600 ek gösterge verilmesini,

ISRARLA TALEP ETMEKTEYİZ.


Kamuoyuna/camiamıza saygıyla duyurulur. 


Sivil Memurlar Sendikası adına Genel Başkan Kenan Haluk BAYTEMİR

Sosyal Medyada Paylaş