Bu Liste Dışındakiler Görev Başına!

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında TSK personeline verilecek idari izinler ile ilgili tereddütlerin giderilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından idari izinli sayılacak kronik hastalıklar yeniden belirlenerek Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı kurumlara yazı ile gönderilmiştir. Bu yazı kapsamı dışında olan kronik hastalar mesaiye geri çağrılmıştır.

Bilim Kurulu tarafından alınan kararlara göre Covid-19 salgınında en temel risk unsuruna toplumsal alanlarda virüsün bulaşıcılığının yüksek olması nedeniyle 65 yaş üzeri ve bağışıklık sistemi düşük olanlar, kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp-damar hastalıkları, böbrek yetmezliği, hipertansiyon, diyabet, endokrin hastalıklar, kanser hastaları, organ nakli olanlar, immün süpresif kullananlar, karaciğer hastalığı olanlar ve tedavisinde bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçları kullanmak durumunda olan hastaların üzerinde ciddi sağlık sorunları oluşturarak insan hayatını tehdit etmektedir. Bu hastalık gruplarındaki bireylerin ellerinde var olan reçete, ilaç raporu, durum bildirir rapor, e-nabız aracılığıyla temin edilecek herhangi bir belgenin yeterli olması gerektiği ve ayrı bir rapor için yönlendirmenin hâlihazırdaki sağlık hizmetlerine gereksiz iş yükü bulaş riski oluşturması nedeniyle uygun olmadığı hususunda adına imzalı olarak yayınlanmıştır.


Sime-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu


Sosyal Medyada Paylaş