Normalleşme Sürecinde Son Gelişmeler

Normalleşme sürecinde Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında daha önce yayınlanmış tedbirlerin ve aşağıda belirtilen hususların taviz verilmeden hassasiyetle uygulanması ve alınan tüm tedbirlerin birlik/kurumlar bünyesinde oluşturulacak heyetler marifetiyle planlı ve plansız olarak denetlenmesi hakkında Milli Savunma Bakanlığı'ndan 24.08.2020 tarihli yazı yayınlandı. Bakan Yardımcısı Sayın Alpaslan Kavaklıoğlu tarafından imzalı olarak yayınlanan yazıda aşağıdaki maddeler yer aldı.


1. İzne ayrılacak personel sayısının asgari seviyede tutulması, bu kapsamda mevcut izin planlamalarının tekrar gözden geçirilerek TSK İzin Yönetmeliğince öngörülen izinli personel oranının %30’una kadar müsaade edilmesi,

2. Mesai saatleri içerisinde uygulanan toplu dinlenme saatlerinin kaldırılması, ofiste kal prensibinin uygulanması, öğle arasında kışla/karargâh ve kurum dışına öğle yemeği vb. nedenlerle çıkılmaması,

3. TSK personeli olan pozitif vakaların tedavi ve karantina süreçlerinin hastaneler ile öğrenci yurtlarında tamamlanması esastır. Ancak tedavisi ve karantina süreci devam etmesine rağmen taburcu edilen pozitif vakaların hastane çıkışı sonrasında Garnizon Komutanı sorumluluğunda, sağlık hizmeti İl/İlçe Sağlık Müdürlüklerince verilmek üzere, her garnizonda birlik ile asgari bağlantısı olan bir bina/tesiste gerekli tedbirlerin alınarak, ayaktan tedavi veya karantina sürecine devam edilmesi,

4. Personel servislerinin kademelendirilerek sefer sayısının arttırılması, personelin aynı serviste ve aynı koltukta oturması, servis işleten birlik tarafından araç komutanına servis oturma planı verilmesi ve araç komutanı tarafından kontrolün yapılması,

5. Yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması ve temasın asgariye indirilmesi maksadıyla birlik, karargâh ve kurumlarda kademeli olarak yemek hizmetinin verilmesi, buna rağmen gerekli seyrekleştirme yapılamaması halinde imkânlar dâhilinde paket servis vb. alternatif hizmetlerin verilmesi,

6. Birlik, karargâh ve kışlalardaki kafeterya, pastane vb. sosyal tesislerde sadece satış hizmeti verilmesi, açık alanlar dâhil oturma alanlarının kaldırılması,

7. Orduevlerine girişte HES kodu kontrolü yapılması ve günübirlik giriş kapasitesinin yüzde %30’a düşürülmesi,

8. Tören, konferans, geniş katılımlı toplantı, kurs (mevzuat gereği alınması/verilmesi zorunlu olanlar hariç), fuar, seminer vb. faaliyetlerin ikinci emre kadar uygulanmaması/iptal edilmesi,

9. Birlik, karargâh ve kurumlarda yüz yüze arz-takdim ve toplantı yerine mümkün olduğunca dosya üzerinden veya elektronik ortamda sunumların yapılması,

10. Aday alım, sözleşme yenileme ve sağlık kurulu karan ile göreve döneceklerin muayeneleri hariç periyodik (uçucu/dalgıç/denizaltıcı/kurbağa adam komando vb. ihtisasa yönelik muayeneler dâhil) muayenelerin ikinci bir emre kadar ertelenmesi,

11. TSK Spor Okulunun mevzuat gereği vermesi gereken zorunlu eğitimler hariç kapatılması,

12. Birliklerdeki yüzme havuzu, spor salonları, kondisyon salonları, müzeler ve kütüphane gibi toplu kullanım alanlarının kullanıma kapatılması,

13. Tüm birlik, kurum ve karargâhlara zorunlu haller haricinde ziyaretçi kabul edilmemesi.

14. Zorunlu haller dışında personelin ev ve işyeri dışında bulunmaması, aile fertleri dâhil toplu icra edilen faaliyetlere (düğün, nişan, cenaze törenleri, piknik, toplu spor faaliyeti, vb.) katılmaması, akraba ziyaretlerini yapmaması konularında uyarılması,

15. Mesaiye geliş ve gidişlerde toplu taşıma araçları yerine şahsi araçlarını kullanımının özendirilmesi maksadıyla birlik/kurumlarca ücretsiz otopark alanları oluşturulması,

16. Temas riski ve yayılımın yüksek olduğu fabrika, tersane vb. iş yerlerinde mümkün olan en az personelle vardiya sisteminin arttırılarak uygulanması,

17. Toplu yapılan ibadetlerin hava koşulları göz önüne alınarak açık alanlarda mesafe kurallarına uygun şekilde planlanması,

18. Yükümlülerin sevk/dağıtım işlemlerinde kara/deniz/hava araçlarında gerekli seyreltme yapılacak şekilde planlama yapılması,

19. Kovid-19 ile mücadele kapsamında daha önce yayımlanmış tedbirlerin ve yukarıda belirtilen hususların taviz verilmeden hassasiyetle uygulanması emredilmiştir.


Sağlık Bakanlığı'nın açıklamış olduğu beyanların Milli Savunma Bakanlığı ve bağlıları tarafından uygulama emri yayınlanmasına mütakip bilgi olarak camiamıza arz edilecektir. Aynı zamanda yayınlanan Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları yansımaları da bilgi olarak sunulacaktır.


Sivil Memurlar Sendikası olarak sürecin yakından takipçisi olduğumuzu bildirir, yayınlanan tedbirlere uyulması konusunda tüm camiamızı ve halkımızı hassasiyete davet ederiz.


SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Sosyal Medyada Paylaş