İdari İzinleri Yeniden Düzenleyen Genelge Yayınlandı

Cumhurbaşkanlığı’nın Covid-19 salgını ile ilgili olarak normalleşme kapsamında yayınladığı genelgede; 13 Mart 2020 tarihli ve 31067 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kamu görevlilerinin yurt dışına çıkış izni” konulu 2020/ 2 sayılı genelge ile 22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Covid-19 kapsamında kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirler” konulu 2020/4 sayılı genelge 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç ) çalışan yönetici kadroya pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar (e-nabız sisteminde kronik hasta olduğu yazanlar) idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak, bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine döneceklerdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması bu mahaller ile kamuda bulunan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınması gerektiği açıklanmıştır. Ekte kodu yer alan kronik hastalıkların dışındaki tüm kamu personeli mesaiye başlayacaklardır.


SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU

Sosyal Medyada Paylaş