DAVALARIMIZDA EMSAL KARAR OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYORUZ

Aşçı olarak görev yapmakta olan üyemiz “amirinden izin almaksızın görevli bulunduğu il sınırlarının dışına çıkmak” suçunun işlenmesi gerekçesiyle üç gün aylıktan kesme cezası verilmiştir.

SİME-SEN olarak üyemizin mağduriyetinin giderilmesi için hukuk yoluna gidilmiş ve tarafımızca açılan dava emsal karar oluşturmuştur.

Davamız “Disiplin cezalarında bağımsız, tarafsız ve detaylı soruşturma yapılmaması, davacının lehine ve aleyhine olan tüm delillerin toplanmaması, suç isnadında bulunan disiplin amirinin cezaya dahil olması hususları hukuka uygun değildir.” ibaresi ile sonuçlanmış, üyemizin cezası düşürülmüştür.

Alınan sonucun üyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diler, meslektaşlarımızın hak ve menfaat mücadelesini hukuk yolunda aramaya devam ederken sendikamızca açılan davaların daha çok emsal kararlar oluşturması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

 

SİVİL MEMURLAR SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Sosyal Medyada Paylaş