SİME-SEN Güvencedir

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından bir üyemize “16 ay uzun süreli durdurma” cezası verilmiştir. Üyemizin hukuka aykırı bir şekilde cezalandırılması işlemine karşı, sendikamızın hukuk birimi tarafından takip edilen dava, olumlu bir şekilde sonuçlanarak mahkeme tarafından dava konusu ceza tesisi yönündeki işlemin iptaline karar vermiştir.


Yürütülen disiplin soruşturması sürecinde üyemizin, oluşturulacak disiplin kuruluna sendika temsilcisinin katılımının sağlanması talebinin bulunduğu, fakat bu talebinin yerine getirilmediği anlaşılmıştır. Verilen cezanın sendika temsilcisi bulunmayan disiplin kurulunca sadır olması, cezanın hukuka aykırı bir şekilde verilmiş olduğunu göstermekte olup; sadece bu husus bile tek başına işlemin mahkeme tarafından iptal edilmesi için yeterli olmuştur.


Bugüne kadar sivil memur camiasının ekonomik, sosyal ve meslekî haklarının korunması ve geliştirilmesi için sayısız başarıya imza atan sendikamız, çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Sivil Memur Sendikası (SİME-SEN) üyelerimizin her daim yanındadır. 


SİME-SEN GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULUSosyal Medyada Paylaş