Memurun yarı zamanlı çalışma hakkı neden kullanılamıyor?

Memurun yarı zamanlı çalışma hakkı neden kullanılamıyor?


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Doğum sonrası yarım zamanlı çalışma” başlıklı Ek 43’üncü maddesi ile; doğum yapan memurlar ile eşi doğum yapan memurlar, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde yarım zamanlı olarak çalışma imkanı tanınmış olup, aynı kanun ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların Cumhurbaşkanlığınca belirlenmesi hüküm altına alınmıştır. 

İlgili Kanun maddesi 2016 yılında yürürlüğe girmiştir. Ancak, bugüne kadar anılan kanunun uygulanmasına ilişkin herhangi bir usul ve esas belirlenmediğinden, uygulanma imkanı doğmamıştır.

Sivil Memurlar Sendikası olarak; bu konuda mağduriyet yaşayan kamu görevlisi memurların, mağduriyetlerinin giderilmesi için söz konusu kanunun uygulanmasına dair usul ve esasların belirlenmesine esas olmak üzere, Cumhurbaşkanlığına teklif yazısı gönderilmiştir.


Kenan Haluk BAYTEMİR 

Sivil Memurlar Sendikası 

Genel Başkanı

Sosyal Medyada Paylaş