SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINA DAHİL TÜM PERSONEL TAZMİNAT ALMALI

23 Temmuz 2020 tarihinde, Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun Değişikliği ile; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi kadrolarında görev yapan personele doktor ve diş doktorları ile sınırlı olmak üzere ayrıca Sağlık Hizmetleri Tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir. 


Söz konusu tazminattan faydalanmak isteyen Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil diğer her bir personelin talepleri ise kanun hükmünde kendilerine yer verilmediği gerekçesiyle reddedilmektedir. 

Ancak yukarı da bahsedilen kanun değişikliği ile, kurumlarında asli ve tamamlayıcı unsur olarak görev yapan, büyük bir özveri ve gayretle çalışmalarını yürüten sağlık hizmetleri sınıfına dahil hemşire, sağlık teknisyenleri ve sağlık sistemimizin tamamlayıcı demirbaş kadrolarında görev alan diğer personele yer verilmemesi her şeyden önce eşitsizlik örneğidir. 

Bu kapsamda; bahsedilen adaletsiz durumun giderilmesi için sendikamızca dava açılmış olup, konunun Anayasa Mahkemesi’ne intikal ettirilerek Eşitlik ilkesi göz önünde bulundurularak, Sağlık Hizmetleri Tazminatından Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tüm personelin faydalandırılması için gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmiştir.


Sivil Memurlar Sendikası olarak; tüm üyelerimizi temsilen mesleki hak ve menfaat mücadelemize devam etmekteyiz. Eşitsizliği engellemek amacıyla açtığımız davanın takipçisi olup, en kısa sürede olumlu kararı sizlere ve Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil tüm personelimize duyurmayı temenni ediyoruz.


SİVİL MEMURLAR SENDİKASI GENEL MERKEZİ

Sosyal Medyada Paylaş