Sime-Sen Engelliler komisyonu üyelerimiz 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle genel merkezimize ziyarette bulunmuşlardır.

Sime-Sen Engelliler komisyonu üyelerimiz 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası münasebetiyle genel merkezimize ziyarette bulunmuşlardır. 

Sime-Sen Genel Merkez Engelliler komisyonu üyelerimiz Ali OKUYUCU ve Fırat DEMİRCAN  genel merkezimize ziyarette bulunmuşlardır. 

Genel Başkanımız Kenan Haluk BAYTEMİR ve Genel Başkan Yardımcımız Ercan BÜYÜKKAYA tarafından genel merkezimizde misafir edilen komisyon üyelerimizile kamuda çalışan ve engelli yakınlarının sorun ve talepleri değerlendirilmiştir. 

Komisyon üyelerimiz; Dünya Sağlık Örgütü’nün geçmişte yayınladığı Dünya Engellilik Raporu’na göre, yeryüzünde bir milyardan fazla engelli insan yaşıyor. TÜİK tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ülkemizde nüfusun yüzde 12,3’ü engellilerden oluşuyor. Diğer bir ifadeyle yaklaşık 10 milyon insan hayatlarını devam ettirme konusunda kayda değer zorluklar yaşanmaktadır demişlerdir. 

Kişiler doğuştan veya sonradan oluşan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, sosyal yeteneklerini çeşitli oranlarda kaybedebilmektedir. Günlük hayatımızda kronik hasta olan, işitme, görme, konuşma engeli bulunan, ruhsal, zihinsel veya ortopedik engelli kişilerle bir arada yaşıyoruz. Engelli bireylerin engeli bulunmayan bireylere göre hak ve özgürlüklerinden kısıtlandığı gibi bir düşüncenin engelli ve engelli yakınları arasında yayın bir düşünce olduğu dile getirilmiştir. 

Bu düşünceyi değiştirmenin yolu, ülkede uygulanacak politikaların bütüncül biçimde “engelli dostu”  niteliğinde olmasından geçmektedir.

 Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne göre; engelli bireyler herkesle aynı hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu hak ve özgürlüklerden tam ve eşit olarak yararlanılması için alınması gereken tüm önlemler devletlerin insan hakları yükümlülükleri kapsamında değerlendirilmektedir.

Özellikle milli Savunma Bakanlığı ve Bağlısı Kurumlarda görevli engelli kamu çalışanı  mesai saatleri içerisinde çalışma ve yaşam koşullarının daha erişilebilir bir yapı oluşturulması için gelen taleplerin gündeme alınmasını dile getiren Sime-Sen Engelliler komisyonu üyelerimize zihinlerdeki engelleri kaldırma çalışmaları ve  ziyaretler için çok teşekkür ederiz. 

Sivil Memurlar Sendikası 

Genel Merkez Yönetim Kurulu

Sosyal Medyada Paylaş